MTP Marka ve Patent Tescil Ofisi MTP Patent Biz Sizi Arayalım MTP Patent Online Ödeme
MTP Patent logo 1
MTP Patent Logo 2
MTP Patent Logo 3
MTP Patent Logo 4
MTP Patent Logo 5
MTP Patent Logo 6
Patent Enstütüsü ?
(Patent Enstütüsü Kurumu ve Görevleri)
Araştırma Talep Formu

Patent Enstütüsü; marka ve patent tescili başta olmak üzere sınai mülkiyet haklarının kişiler, kurumlar ve firmalar adına tescili konusunda Türkiye’deki yetkili tek kurum Türk Patent Enstitüsü ’dür.

Türk Patent Enstütüsü; kısa adı TPE olan Türk Patent Enstütüsü bir kamu kuruluşu olup, merkezi Ankara’dadır.

Türk Patent Enstütüsü ’nün Kuruluş ve Amacı; Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konulardaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurtiçi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamu yararına sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip ve bu kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli olarak kurulmuştur.

Patent Enstütüsü ’nün Görevlerinden Bazıları;  ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla;
a) Patentler, markalar ve endüstriyel tasarımlar ile diğer kanunlarla koruma altına alınmış olan sınaî mülkiyet haklarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmak,
b) Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmak ve mahkemelerde bilirkişilik yapmak,
c) Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt etmek,
d) Buluşların kullanımını takip etmek, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak,
e) Yurt dışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
f) Türkiye'yi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek,
g) Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili olarak çeşitli yayınlar yapmak ve Türk Sınaî Mülkiyet Gazetesini periyodik olarak yayınlamak…

Bizler ise; 5000 sayılı kanunda belirtilen yönetmeliğin 30. maddesinde açıklanan gerekli şartları karşılayan vasıflara sahip vekil ofis olarak, Patent Enstitüsü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma ve yürütme yetkisine sahip Marka ve Patent Tescil Ofisi olarak hizmet vermekteyiz.

Marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda tescile engel olabilecek bir marka ile yada nedenle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescili için başvuruda bulunulur.

Marka Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler :

1-) Marka Tescil Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

2-) MarkaTescil Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında 0312 231 17 77 nolu telefonumuzdan bilgi alabilir yada buradaki kredi kartı ile ödeme ekranına markanızın sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

3-) Tescil Edilecek Marka Örneği; tescili talep edilen marka için bir adet örnek (varsa logo)

4-) Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir. Noter tasdiki gerekmez. Şahısların sadece isim ve soy isim yazarak imzalaması yeterlidir.

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda patent tescili için başvuruda bulunulur.

Patent Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler :

1-) Patent Başvuru Formu ekte olup, başvuru sahibi ve buluş sahibi tarafından doldurulacaktır.

2-) Patent Başvuru Ücreti, başvuru sahibi ile tarafımızca karşılıklı olarak yapılacak olan Patent Tescil Sözleşmesinde detaylı olarak yer almaktadır. Ücretler hakkında detaylı bilgi için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.

3-) Tescili talep edilen buluş konusu Patent için kısa bir tarifname ve ürüne ait varsa teknik çizimler (teknik çizimler yoksa; ürüne ait 1 adet numune yada resim verilmesi halinde çizimler detaylı olarak firmamız tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır)

4-) Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir. Noter tasdiki gerekmez. Şahısların sadece isim ve soy isim yazarak imzalaması yeterlidir.

Marka Patent Tescili ve Patent Enstütüsü ile İlgili sorularınız için iletişim formunu doldurabilir yada daha detaylı bilgi için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patent Tescili İçin Tıklayınız... Patent Ana Menü
İLETİŞİM
     
Tel : 0312 231 17 77 /pbx
Fax : 0312 230 54 83
E-mail : info@mtppatent.com
             
               
  *  
  *  
  *  
  *  
  *  
 
     

Türk Patent Enstitüsü epo oami espacenet inta epi aippi

Patent Enstütüsü - Türk Patent Enstütüsü - TPE Türk Patent Enstütüsü - Türk Patent Dairesi - Türk Patent Tescil - Patent Enstütüsü Ankara - Türk Patent Enstütüsü Başkanlığı - Türk Patent Marka - Türk Patent Enstütüsü Nedir - Türk Patent ve Patent Enstütüsü Hakkında Bilgi - Türk Patent Enstütüsü’nün Görevleri - Türk Patent Enstütüsü Online İşlemler - Türk Patent Enstütüsü Ücretler - Türk Patent Enstütüsü Marka Sorgulama - Türk Patent Enstütüsü Formları - Türk Patent Enstütüsü Marka Araştırma - Türk Patent Enstütüsü Resmi Başvuru - Türk Patent Enstütüsü Marka Yenileme - Türk Patent Enstütüsü Devir - Türk Patent Enstütüsü Marka Lisans