Buluş ve Anlamı; tarım da dahil, sanayinin her hangi bir dalında üretilebilir ve/veya kullanılabilir nitelikte olan her türlü spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır.

Yani kısaca, ilk defa yaratılan yeni bir keşfin anlamı buluş olarak tanımlanır. Patentin Anlamı; buluş sahibinin spesifik bir soruna çözüm getiren söz konusu ürününü/usulünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma, kendi izni ile ürettirme (lisans verme) ve ithal etme hakkına sahip olması patentin anlamı dır. Bu hakkın buluş sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge ise “Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi” dir.

Buluş sahibi, yeni olan buluş konusu ürününü/usulü patent ve/veya faydalı model tescili ile koruma altına alabilir.

Buluş ile Patent Korumasının Anlamı; sınai mülkiyet hakları içerisinde Patent ve Faydalı Model, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yer alan bir hak sahipliği ve koruma sistemi olup, buluş sahiplerine devlet tarafından tescil edilerek verilen patent ve faydalı model belgesi sonucu, buluş sahiplerinin izni olmadan buluş konusu ürününü/usulü başkalarının üretmesini, kullanmasını ve/veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermesidir. Bu haklar buluş konusu patent te (incelemeli patent te; 20, incelemesiz patent te; 7 yıldır), buluş konusu faydalı model de ise 10 yıl dır.

Buluş Patent ve Tescil Yönetmeliğinin Anlamı; buluş konusu patent ve faydalı model, 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de birlikte değerlendirilir. Her ikisinin anlamı ve arasındaki fark yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir.

Buluş Anlamı Konusunda Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model arasında buluş sahiplerini ilgilendiren en önemli hususlar; patent başvurusundaki yüklü masraflara ve uzun sürece oranla, faydalı model de araştırma ve inceleme işlemlerinin olmamasından dolayı tescil süresinin ve mali portrenin hissedilir ölçüde aşağıda olmasıdır.

Türkiye’de buluş sahibince Patent ve/veya Faydalı Model Belgesi alınarak korunan bir buluş, sadece Türkiye sınırları içerisinde buluş sahibine hak sağlamaktadır. Patent ve Faydalı Model Belgesi alınarak korunan buluş konusu ürünü/usulü, başkalarının Türkiye’ye ithal etme girişiminde bulunması durumunda buluş sahibinin ithalatı durdurma hakkı daima mevcuttur.

Buluş Konusu Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model konusundaki resmi işlemlerde yetkili tek mercii Ankara’da mukim TPE’dir (TPE’nin anlamı Türk Patent Enstitüsü’nün kısa adıdır). Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak; markanın anlamı, tasarımın anlamı ve buluş tescilinin anlamı (patent/faydalı model tescillerinin anlamı) konularında ve koruma başvurularına yönelik işlemlerde ilgili hak sahiplerine (buluş) profesyonel anlamda hizmet ve destek vermekte olan tescil ve danışmanlık ofisiyiz. Buluş ve Anlamı (patent/faydalı model) ve tescilleri hakkında tüm bilgi ve belgeleri içeren linklerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Buluş Anlamı ve Tescili ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx