Buluş Hakkında Bilgi; buluş, tarım da dahil, sanayinin her hangi bir dalında üretilebilir ve/veya kullanılabilir nitelikte olan her türlü spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Yani kısaca, ilk defa yaratılan yeni bir keşfe buluş (icat) denilir.

Patent Hakkında Bilgi; buluş sahibinin spesifik bir soruna çözüm getiren söz konusu ürününü/usulünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma, kendi izni ile ürettirme (lisans verme) ve ithal etme hakkına sahip olmasıdır. Bu hakkın buluş sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge ise “Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi” dir.

Buluş sahibi, yeni olan buluş konusu ürününü/usulü patent ve/veya faydalı model tescili ile koruma altına alabilir.

Buluş ve Patent Hakkında Bilgi; sınai mülkiyet hakları içerisinde Patent ve Faydalı Model, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yer alan bir hak sahipliği ve koruma sistemi olup, buluş sahiplerine devlet tarafından tescil edilerek verilen patent ve faydalı model belgesi sonucu, buluş sahiplerinin izni olmadan buluş konusu ürününü/usulü başkalarının üretmesini, kullanmasını ve/veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermesidir. Bu haklar buluş konusu patent te (incelemeli patent; 20, incelemesiz patent; 7 yıl), buluş konusu faydalı model de ise 10 yıl dır.

Patent (Buluş) Tescil Yönetmeliği Hakkında Bilgi; buluş konusu patent ve faydalı model, 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de birlikte değerlendirilir. Her ikisi hakkında bilgi ve fark yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir.

Buluş Konusu Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model Hakkında Buluş Sahiplerini İlgilendiren En Önemli Bilgi; patent başvurusundaki yüklü masraflara ve uzun sürece oranla, faydalı model de araştırma ve inceleme işlemlerinin olmamasından dolayı tescil süresinin ve mali portrenin hissedilir ölçüde aşağıda olmasıdır.

Türkiye’de buluş sahibince Patent ve/veya Faydalı Model Belgesi alınarak korunan bir buluş, sadece Türkiye sınırları içerisinde buluş sahibine hak sağlamaktadır. Patent ve Faydalı Model Belgesi alınarak korunan buluş konusu ürünü/usulü, başkalarının Türkiye’ye ithal etme girişiminde bulunması durumunda buluş sahibinin ithalatı durdurma hakkı daima mevcuttur.

Buluş Konusu Ürün/Usul Tescilleri Hakkında Patent ve Faydalı Model konusundaki resmi işlemlerde yetkili tek mercii Ankara’da mukim Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak; marka, tasarım ve buluş (patent/faydalı model) tescilleri hakkında ilgili hak sahiplerine bilgi ve tescil başvurularına yönelik işlemlerde profesyonel anlamda hizmet ve destek vermekte olan tescil ve danışmanlık ofisiyiz.

Buluş (patent/faydalı model) tescilleri hakkında tüm bilgi ve belgeleri içeren linklerimize buradan ulaşabilirsiniz.