Buluş Ne Demektir; tarım da dahil, sanayinin her hangi bir dalında üretilebilir ve/veya kullanılabilir nitelikte olan her türlü spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Yani kısaca, ilk defa yaratılan yeni bir keşif, buluş (icat) demektir.

Patent Ne Demektir; buluş (icat) sahibinin spesifik bir soruna çözüm getiren söz konusu ürününü/usulünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma, kendi izni ile ürettirme (lisans verme) ve ithal etme hakkına sahip olması demektir.

Bu hakkın buluş sahibine ait olduğunu gösteren belge ne demektir; Buluş konusu ürün/usul üzerinde buluş sahibinin tekel hakkı olduğunu gösteren resmi belge “Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi” dir.

Buluş sahibi, yeni olan buluş konusu ürününü/usulü patent ve/veya faydalı model tescili ile koruma altına alabilir.

Buluş İçin Patent Yönetmeliği Ne Demektir; sınai mülkiyet hakları içerisinde Patent ve Faydalı Model, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yer alan bir hak sahipliği ve koruma sistemi olup, buluş sahiplerine devlet tarafından tescil edilerek verilen patent ve faydalı model belgesi sonucu, buluş sahiplerinin izni olmadan buluş konusu ürününü/usulü başkalarının üretmesini, kullanmasını ve/veya satmasını belirli bir koruma süresince engelleme hakkı vermesidir. Koruma Süresi Ne Demektir; Bu haklara ait süreler, buluş konusu patent te (incelemeli patent; 20, incelemesiz patent; 7 yıl), buluş konusu faydalı model de ise 10 yıl dır.

Buluş Tescil Yönetmeliği Ne Demektir; buluş konusu patent ve faydalı model, 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de birlikte değerlendirilir. Her ikisi arasındaki fark yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir.

Buluş Konusu Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model Arasında Buluş Sahiplerini İlgilendiren En Önemli Hususlar Ne Demektir; patent başvurusundaki yüklü masraflara ve uzun sürece oranla, faydalı model de araştırma ve inceleme işlemlerinin olmamasından dolayı tescil süresinin ve mali portrenin hissedilir ölçüde aşağıda olması demektir.

Türkiye’de Buluş Sahibince Patent ve/veya Faydalı Model Belgesi Alınarak Korunan Bir Buluşun Sahibine Sağladığı Haklar Ne Demektir; Türkiye’de buluş sahibince patent ve/veya faydalı model belgesi alınarak korunan bir buluş sadece Türkiye sınırları içerisinde buluş sahibine hak sağlamaktadır. Buluş sahibinin buluş konusu ürünü/usulü belirli bir süre üretme, kullanma, kendi izni ile ürettirme (lisans verme) ve ithal etme hakkına sahip olmasının yanı sıra, buluş konusu ürünü/usulü, başkalarının Türkiye’ye ithal etme girişiminde bulunması durumunda buluş sahibinin ithalatı durdurma hakkı daima mevcuttur.

Buluş Konusu Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model Veren Resmi Kurum Ne Demektir; Buluş başvuruları ve tescilleri konusundaki resmi işlemlerde yetkili tek mercii Ankara’da mukim Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak; marka, tasarım ve buluş (patent/faydalı model) tescil başvurularına yönelik işlemlerde ilgili hak sahiplerine (buluş) profesyonel anlamda hizmet ve destek vermekte olan tescil ve danışmanlık ofisiyiz.

Buluş (patent/faydalı model) tescilleri için gerekli bilgi ve belgeler ne demektir? Tüm bu soruları ve daha fazlasını içeren linklerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Buluş Ne Demektir, Tescil İçin Gerekenler Ne Demektir? Daha fazla bilgi için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx