Buluş Yapmak; buluş, tarım da dahil, sanayinin her hangi bir dalında üretilebilir ve/veya kullanılabilir nitelikte olan her türlü spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Kısaca bir şeyi ilk defa yapmak, yani yeni bir şey keşfetmek (bulmak) buluş olarak tanımlanır. Buluş konusu yeni ürün ve/veya usuller, ancak patent/faydalı model tescilleriyle koruma altına alınabilir. Buluş sahibi spesifik soruna çözüm getiren bir ürünü/usulü belirli bir süre üretim yapmak, kullanma, satma ve ithal etme hakkına sahiptir. Bu hakkın başvuru ve buluş sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge ise, “Patent/Faydalı Model Tescil Belgesi” dir.

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvurular sonucu kayıtlara geçen tescil edilmiş buluşlar (patent/faydalı model) ve/veya tescil talebi ile başvurusu yapılan örnek buluşlar için buradaki TPE linkinden yada uluslararası örnek buluşlar için espacenet linkinden araştırma yapmak mümkündür.

Yeni Bir Ürün Sonucu Buluş Yapmak (patent/faydalı model tescili) sonucunda yapılan buluşu koruma ve tescil işlemlerinde yetkili tek mercii Ankara’da mukim Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak; tescilli marka araştırması yapmak, tescil edilmiş buluş (patent/f.model) araştırması yapmak ve tescilli tasarım araştırması yapmak ve tescil başvurularına yönelik işlemlerde ilgili hak sahiplerine profesyonel anlamda hizmet ve destek vermekte olan tescil ve danışmanlık ofisiyiz. Yetkili vekil ofisimizin merkezi Kızılay / Ankara’ dadır.

Buluş Yapmak ve Buluş Tescili ilgili tüm bilgi ve belgeleri içeren linklerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Buluş Konusu Ürün/Usul Tescili Yapmak ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx