Buluşun Tanımı; tarım da dahil, sanayinin her hangi bir dalında üretilebilir ve/veya kullanılabilir nitelikte olan her türlü spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Yani kısaca, ilk defa yaratılan yeni bir keşfe buluş denir.

Patentin Tanımı; buluşun sahibinin spesifik bir soruna çözüm getiren söz konusu ürününü/usulünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma, kendi izni ile ürettirme (lisans verme) ve ithal etme hakkına sahip olması patent hakkının özellikleri dir. Bu hakkın buluşun sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge ise “Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi” dir.

Buluşun sahibi, buluş konusu ürününü/usulünü patent ve/veya faydalı model tescili ile koruma altına alabilir.

Buluşun Patent ile Korunmasının Tanımı; sınai mülkiyet hakları içerisinde Patent ve Faydalı Model, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yer alan bir hak sahipliği ve koruma sistemi olup, buluşun sahiplerine devlet tarafından tescil edilerek verilen patent ve faydalı model belgesi sonucu, buluş sahiplerinin izni olmadan buluşun konusu ürünü/usulü başkalarının üretmesini, kullanmasını ve/veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermesidir. Bu haklar buluşun konusunu oluşturan patent te (incelemeli patent te; 20, incelemesiz patent te; 7 yıldır), buluşun faydalı model şeklindeki tescilinde ise 10 yıl dır.

Buluşun Patent ile Tescil Yönetmeliğinin Tanımı; buluşun konusunu oluşturan ürün/usullerdeki tescil sistemi şeklindeki patent ve faydalı model, 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de birlikte değerlendirilir. Her ikisinin tanımı ve arasındaki fark yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir.

Buluşun Tanımı Konusunda Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model arasında buluş sahiplerini ilgilendiren en önemli hususlar; patent başvurusundaki yüklü masraflara ve uzun sürece oranla, faydalı model de araştırma ve inceleme işlemlerinin olmamasından dolayı tescil süresinin ve mali portrenin hissedilir ölçüde aşağıda olmasıdır.

Türkiye’de buluş sahibince Patent ve/veya Faydalı Model Belgesi alınarak korunan bir buluşun, sadece Türkiye sınırları içerisinde buluşun sahibine hak sağladığının bilinmesi gerekir. Patent ve Faydalı Model Belgesi alınarak korunan buluşun konusunu oluşturan ürünü/usulü, başkalarının Türkiye’ye ithal etme girişiminde bulunması durumunda buluş sahibinin ithalatı durdurma hakkı daima mevcuttur.

Buluşun Konusunu Oluşturan Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model başvuru ve tescillerindeki resmi işlemlerde yetkili tek mercii Ankara’da mukim TPE’dir (TPE’nin tanımı Türk Patent Enstitüsü’nün kısa adıdır). Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak; markanın tanımı, tasarımın tanımı ve buluşun (patent/faydalı model tescillerinin tanımı) önemi ve tescil tanımı konularında hak sahiplerine profesyonel anlamda hizmet ve destek vermekte olan tescil ve danışmanlık ofisiyiz

BBuluşun Tanımı (patent/faydalı modelin önemi ve tanımı) ve tescilleri hakkında tüm bilgi ve belgeleri içeren linklerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Buluşun Tanımı ve Tescili ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx