Patent Araştırma; patent ön araştırma ve değerlendirilmesi sonucu, buluşun tesciline engel olabilecek her hangi bir buluş basamağına rastlanmaması (yani tekniğin bilinen durumunun aşılması) halinde, Türk Patent Enstitüsü‘ne resmi olarak patent tescil başvurusu yapılır.

Patent Araştırma Kuruluşuna Gönderme; buluşun patent kriterlerini karşılaması ve şekli eksikliğe rastlanmaması durumunda, patent dosyası isteğe bağlı olarak seçilecek olan araştırma kuruluşuna gönderilir. Gelen rapor doğrultusunda başvuru sahibinin İncelemesiz Patent Tescil Belgesi alma hakkı vardır. Koruma süresi 7 yıldır.

Patent İnceleme Kuruluşuna Gönderme; araştırma kuruluşundan gelen rapor doğrultusunda raporun olumlu olması halinde, yada olumsuz ise olumsuzluğu giderilerek tadil edilen dosya yine isteğe bağlı olarak seçilen inceleme kuruluşuna gönderilir. Gelen rapor doğrultusunda, sonuç olumlu ise İncelemeli Patent Tescil Belgesi verilir. Koruma süresi 20 yıldır. Olumsuz ise, 2. ve hatta 3. kez incelemeye gönderme hakkı mevcuttur. Olumsuzluğun giderilememiş olması durumunda patent başvurusu (istemlere bağlı olarak kısmen yada tamamen) reddedilir.

Patent Başvuru işlemleri ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.

Read More

Patent Süresi Ne Kadardır


Patent Süresi Ne Kadardır; buluş sahibinin incelemeli yada incelemesiz patent tercihine bağlı olarak bu süreç değişmekte olup;

İncelemeli Patent Tercihinde tescilin koruma süresi uzatılamayan 20 yıl,

İncelemesiz Patent Sisteminde ise, 7 yıldır. Bu süre bitmeden başvuru sahibi ve/veya üçüncü (3.) şahıslarca inceleme yapılması talep edilebilir. İncelemeye gönderilmesi ve raporun olumlu olması durumunda süre 20 yıla tamamlanır.

Patent Başvuru işlemleri ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.

Read More


Patent Süresi; buluş sahibinin incelemeli yada incelemesiz patent tercihine bağlı olarak bu süreç değişmekte olup;

İncelemeli Patent Tercihinde tescilin koruma süresi uzatılamayan 20 yıl,

İncelemesiz Patent Sisteminde ise, 7 yıldır. Bu süre bitmeden başvuru sahibi ve/veya üçüncü (3.) şahıslarca inceleme yapılması talep edilebilir. İncelemeye gönderilmesi ve raporun olumlu olması durumunda süre 20 yıla tamamlanır.

Patent Başvuru işlemleri ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.

Read More


Patent Süreleri; buluş sahibinin incelemeli yada incelemesiz patent tercihine bağlı olarak bu süreç değişmekte olup;

İncelemeli Patent Tercihinde tescilin koruma süresi uzatılamayan 20 yıl,

İncelemesiz Patent Sisteminde ise, 7 yıldır. Bu süre bitmeden başvuru sahibi ve/veya üçüncü (3.) şahıslarca inceleme yapılması talep edilebilir. İncelemeye gönderilmesi ve raporun olumlu olması durumunda süre 20 yıla tamamlanır.

Patent Başvuru işlemleri ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.

Read More

Patent Süreci Nasıl İşler


Patent Süreci Nasıl İşler;

  • Patent Araştırması yapılır (sonuç olumlu ise)
  • Patent Başvurusu yapılır.
  • Patent Araştırma Kuruluşu belirlenir ve dosya araştırma için gönderilir. ­ Araştırma raporunun gelmesinden sonra İncelemesiz Patent tercih edilebilir (belgenin geçerlilik süresi 7 yıldır. 7 yıl içerisinde başvuru sahibi ve/veya 3.şahıslarca inceleme yapılması talep edilebilir)
  • Patent İnceleme Kuruluşu belirlenir ve dosya inceleme yapılması için gönderilir (incelemeye gönderilirken, araştırma raporunda uygunsuzluklara rastlanmış ise, bu uygunsuzluklar giderilmelidir)
  • İnceleme sonucu olumlu ise, İncelemeli Patent Belgesi verilir. (bu belgenin geçerlilik süresi uzatılamayan 20 yıldır) Rapor olumsuz ise, ikinci ve hatta üçüncü kez incelemeye gönderilebilir. (olumsuzluğun giderilememesi halinde, patent başvurusu reddedilir yada istemler bakımından kısmen belgeye bağlanır)

Patent Başvuru işlemleri ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.

Read More


Patent Süreci; buluş sahibinin incelemeli yada incelemesiz patent tercihine bağlı olarak bu süreç değişmekte olup;

İncelemeli Patent Tercihinde bu süre yaklaşık 24­-30 ay,

İncelemesiz Patent Sisteminde ise, yaklaşık 12­-18 ay sürmektedir.

Patent Sürecinin İşleyişi;

  • Patent Araştırması yapılır (sonuç olumlu ise)
  • Patent Başvurusu yapılır.
  • Patent Araştırma Kuruluşu belirlenir ve dosya araştırma için gönderilir ­ Araştırma raporunun gelmesinden sonra İncelemesiz Patent tercih edilebilir (belgenin geçerlilik süresi 7 yıldır. 7 yıl içerisinde başvuru sahibi ve/veya 3.şahıslarca inceleme yapılması talep edilebilir)
  • Patent İnceleme Kuruluşu belirlenir ve dosya inceleme yapılması için gönderilir (incelemeye gönderilirken, araştırma raporunda uygunsuzluklara rastlanmış ise, bu uygunsuzluklar giderilmelidir)
  • İnceleme sonucu olumlu ise, İncelemeli Patent Belgesi verilir. (bu belgenin geçerlilik süresi uzatılamayan 20 yıldır) Rapor olumsuz ise, ikinci ve hatta üçüncü kez incelemeye gönderilebilir. (olumsuzluğun giderilememesi halinde, patent başvurusu reddedilir yada istemler bakımından kısmen belgeye bağlanır)

Patent Başvuru işlemleri ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.

Read More