İletişim Formu

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi; imalatçı veya ithalatçıların imal ve/veya ithal ettikleri sanayi malları için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az 2 yıl süreyle ücretsiz olarak tamirinin veya yenisi ile değiştirilmesinin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

Garanti Belgesinin süresi en az 2 yıldır. Alınmış bir Garanti Belgesine sonradan ayrıca model ilavesi yapılabilir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

  • E­-imza
  • Vekaletname (aşağıda olup, notere onaylatılacak)
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • Vergi Levhası
  • ­Firma Kaşesi
  • Türkçe Kullanım Kılavuzları
  • Model İsimleri
  • Üretici Firma Bilgileri

Garanti Muafiyet Belgesi; Gerçek veya tüzel kişilerin ithal ettikleri ürünü kendilerinin kullanacağı durumlarda malı gümrükten çekmek için alınan belgedir.

Görüş Başvurusu; Bazı ürünler için daha önceden Sanayi Bakanlığı tarafından Garanti Belgesi verilmediği ya da alınmadığı için, ürüne ait standart ve servis sayısı belirlenmesi açısından, teknik bir dosya hazırlığı yapılarak Sanayi Bakanlığına görüş için teslim edilir.

Sanayi Bakanlığı dosyayı, görüş için Türk Standartları Enstitüsü'ne gönderir ve en az 2 ay sonra sonuç belirlenir.