İletişim Formu
Patent Araştırma Formu

İncelemeli Patent Tescili

Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan patent başvuruları, şekli şartlara uygun bulunması ve patent verilebilirlik kriterlerini sağlaması halinde Türk Patent Enstitü, başvuru sahibine, araştırma kuruluşunun seçilmesi, gerekli dokümanların sunulması ve ilgili ücretlerin ödenmesi konulu resmi yazı göndermektedir. Başvuru sahibinin araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyayı Enstitü'ye sunmasının ardından, patent dosyası seçilen araştırma kuruluşuna gönderilir.

Araştırma kuruluşundan gelen rapor başvuru sahibine Enstitü aracılığı ile iletilir ve sistem tercihi sorulur. Raporda her hangi bir olumsuzluk olmaması yada olumsuzluklar varsa başvuru sahibi tarafından değiştirilmesi ile birlikte yeni düzenlenen tarifname ve istemlerle birlikte bu kez aynı veya farklı bir kuruluşa inceleme dosyası Enstitü aracılığıyla inceleme için gönderilir.

İnceleme kuruluşu tarafından gelen İnceleme Raporu sonucunun olumlu olması halinde buluşa İncelemeli Patent verilir. Yine olumsuzluğun giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda ise, başvuru sahibinin 2. ve hatta 3. kez inceleme için revize edilmiş yeni dosyayı yine Enstitü aracılığıyla gönderme hakkı vardır. Olumlu olarak dosyanın düzeltilmesi durumunda inceleme kuruluşunun onayı ile İncelemeli Patent Belgesi verilir.

İncelemeli patent belgesinin alınmasına dek süren bu süreç; başvuru sahibinin seçeceği araştırma/inceleme kuruluşunun yoğunluğu ve süreç içinde gelişen durumlara göre değişiklik göstermektedir.

Bu süreç içerisinde Türk Patent Enstitüsü, patenti 3. şahısların dikkatine itiraz için 6 ay süreliğine ilan etmektedir. İncelemeli Patent Belgesinin verilmesinden sonra ise, patentin verildiğine ilişkin 1 aylık yayın yapılır.

Alınan patent, buluşu sadece Türkiye sınırları içerisinde korumaktadır. Uluslararası platformda da tescil istenmesi durumunda, başvuru tarihinden itibaren (varsa rüçhan tarihinden itibaren) 1 yıl içerisinde seçilen ülkelerde başvuru yapılabilir.

PCT ve EPO patent başvuruları için lütfen Uluslararası Patent Tescili bölümünü inceleyiniz.