İsim Hakkı

İsim Hakkı; sahsınız adına ya da firmanız çatısı altında üretmiş olduğunuz ürünler veya vermiş olduğunuz hizmetler üzerindeki bir ismin (logo da dahil) marka tesciliyle korunmasıdır.

Yukarıda belirtilen durumun haricinde; başka bir firma ya da kişi adına tescilli olan bir markayı, kiralayabilir (lisans / kullanım İzni yoluyla) ya da mülkiyetini satın alarak söz konusu ismin hakkını alabilirsiniz (devir yoluyla).

Şahısların, isim ve soy isimlerini marka tescili yaptırarak korumalarıdır.
İsim hakkını ancak marka tescili yaptırarak koruma altına alabilir ve 10 yılda bir yenileme yapmak koşuluyla süresiz bu hakkı elinizde bulundurabilirsiniz.

İsim Hakkı Tescil Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

Marka Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında (0312) 231 1 777 /pbx nolu telefonumuzdan yada info@mtppatent.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile ödeme ekranına sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Marka Örneği; tescili talep edilen markaya ait bir adet örnek (varsa logo lütfen)

 Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması, ad-soyad yazılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir (noter tasdiki gerekmez)


Leave a Comment