Marka Patent Sorgula ? ( Tescilli marka sorgula ve/veya kayıtlı patent sorgula )

Marka Patent sorgulama kavramı, genellikle firma sahiplerince sıkça yanlış olarak kullanılan bir kavramdır. Marka sahipleri genellikle tescili alınacak yada tescilli olup olmadığı yönünde sorgulaması yapılacak olan bir marka için “biz bunun isim patent hakkını alacağız acaba uygun mu? Yada marka patent hakkını sorgulamak ve tescilini almak istiyoruz acaba uygun mu?” gibi benzeri kavramları kullanırlar. Ancak marka sorgula ması farklı şey, patent sorgulaması farklı şeydir.

Marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda tescile engel olabilecek bir marka ile yada nedenle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescili için başvuruda bulunulur.

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgula ma ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda tescil için başvuruda bulunulur.


Leave a Comment