Marka Patent Vekil ? ( Marka Tescili İçin Vekil ve Patent Tescili İçin Vekil )

Marka Patent Vekil; marka ve patent işlemleri için vekil olmak, iki ayrı sınav sisteminin başarılı bir şekilde geçilmesi ve vekil olma vasıflarının karşılanması sonucu gerçek kişilere verilmektedir. Marka vekil ayrı, patent vekili ayrıdır ve iki ayrı belgeye tabidir. Marka ve Patent vekil belgesi almış kişiler; firmalara, şahıslara ve kurumlara, marka ve patent işlemlerinde detaylı ön araştırma yaparak, marka ve patent başvuru dosyalarını hazırlayan ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuru sahiplerini temsil etme ve ilerleyen tarihlerdeki tüm marka ve patent işlemlerini yürütme yetkisine sahip olan kişilerdir. Marka ve Patent Vekil belgeleri ilgili ülkenin Patent Enstitüsünden/Dairesinden kazanılan sınav sonucu verilmektedir.

MTP Marka ve Patent Vekil Ofisimiz; marka ve patent başvurusu ve tescili konusunda, yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere birçok kişi, firma ve kuruluşa, bünyesinde yer alan uzman marka vekil ve patent vekil mühendisleri ile danışmanlık ve tescil hizmeti vermektedir.


Leave a Comment