Patent Başvurusu; patent ön araştırma ve değerlendirilmesi sonucu, patentin tesciline engel olabilecek her hangi bir buluş basamağına rastlanmaması (yani tekniğin bilinen durumunun aşılması) halinde, Türk Patent Enstitüsü’ne resmi olarak patent tescil başvurusunda bulunulur.

Patent Başvurusu İçin Gerekenler:

  1. Patent Başvuru Formu ekte olup, başvuru sahibi ve buluş sahibi tarafından doldurulacaktır.
  2. Patent Başvuru Ücreti, başvuru sahibi ile tarafımızca karşılıklı olarak yapılacak olan Patent Tescil Sözleşmesinde detaylı olarak yer almaktadır.
  3. Tescili talep edilen buluş konusu Patente ait kısa bir tarifname ve ürüne ait varsa teknik çizimler (teknik çizimler yoksa; ürüne ait 1 adet numune yada resim verilmesi halinde çizimler detaylı olarak firmamızca yapılacaktır)
  4. Vekaletname (ekli vekaletnamenin sadece kaşe, ad soyad ve imza yapılması yeterli olup, noter tasdiki gerekmemektedir)

Patent Başvuru işlemleri ile ilgili sorularınız için iletişim formunu doldurabilir yada daha detaylı bilgi için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.