Patent Özellikleri; bir buluşun patent alınarak belirli bir süreliğine patent sahibince üretme, kullanma, satma, kendi izni ile üretme (lisans verme) ve ithal etme hakkına sahip olabilmesi için; buluşun sadece Türkiye’de değil, tüm Dünya’da

  • Yeni olması (tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtılmış ve/veya kullanılmış olmamalı veya başka bir yolla açıklanan bilgileri bulunmamalıdır)
  • Tekniğin bilinen durumunu aşması (buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan çok bariz bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir)
  • Sanayiye uygulanabilir olması (buluş, tarım da dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir)

özelliklerini karşılaması gerekir.

Şayet tekniğin bilinen durumunu aşmadığınızı, fakat buluşunuzun yeni olduğunu (yani bilinen bazı şeyleri bir araya getirip yeni bir şey keşfettiğinizi) düşünüyorsanız, size 10 senelik bir koruma sağlayan Faydalı Model Tescili alabilirsiniz.

Patent Başvuru işlemleri ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.