Patent Araştırma; patent ön araştırma ve değerlendirilmesi sonucu, buluşun tesciline engel olabilecek her hangi bir buluş basamağına rastlanmaması (yani tekniğin bilinen durumunun aşılması) halinde, Türk Patent Enstitüsü‘ne resmi olarak patent tescil başvurusu yapılır.

Patent Araştırma Kuruluşuna Gönderme; buluşun patent kriterlerini karşılaması ve şekli eksikliğe rastlanmaması durumunda, patent dosyası isteğe bağlı olarak seçilecek olan araştırma kuruluşuna gönderilir. Gelen rapor doğrultusunda başvuru sahibinin İncelemesiz Patent Tescil Belgesi alma hakkı vardır. Koruma süresi 7 yıldır.

Patent İnceleme Kuruluşuna Gönderme; araştırma kuruluşundan gelen rapor doğrultusunda raporun olumlu olması halinde, yada olumsuz ise olumsuzluğu giderilerek tadil edilen dosya yine isteğe bağlı olarak seçilen inceleme kuruluşuna gönderilir. Gelen rapor doğrultusunda, sonuç olumlu ise İncelemeli Patent Tescil Belgesi verilir. Koruma süresi 20 yıldır. Olumsuz ise, 2. ve hatta 3. kez incelemeye gönderme hakkı mevcuttur. Olumsuzluğun giderilememiş olması durumunda patent başvurusu (istemlere bağlı olarak kısmen yada tamamen) reddedilir.

Patent Başvuru işlemleri ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.