Patent ve Faydalı Model Arasındaki Fark; sınai mülkiyet hakları içerisinde Patent ve Faydalı Model, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yer alan bir hak sahipliği ve koruma sistemi olup, buluş sahiplerine devlet tarafından tescil edilerek verilen patent ve faydalı model belgesi sonucu, buluş sahiplerinin izni olmadan başkalarının patent ve faydalı model konusu buluşu üretmesini, kullanmasını ve/veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermesidir. Bu haklar arasındaki fark patent te (incelemeli; 20, incelemesiz; 7 yıl), faydalı model de ise 10 yıl dır.

Patent ve Faydalı Model Yönetmeliği; patent ve faydalı model, 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de birlikte değerlendirilir. Her ikisi arasındaki fark yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Fark Nedir; patent ve faydalı model aynı KHK’ de değerlendiriliyor olsa da, ikisi arasındaki bariz fark vardır. Şöyle ki; Patent ve Faydalı Model Arasındaki tescil edilebilirlik kriterleri açısından fark vardır. Patent te, faydalı model den farklı olarak “tekniğin bilinen durumunun aşılması” kriteri aranır.

Patent hakkı elde edilebilmesi için, yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir buluşlar olması şartı zorunludur.

Faydalı model de ise buluşun, yeni ve sanayiye uygulanabilir olması yeterlidir.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki buluş konusu ürün ve usuller için yapılan değerlendirme açısından da fark vardır. Patent te, kimyasal karışımlar/içerikler ve usuller buluş basamakları kabul edilerek değerlendirilirken,

Faydalı model de, bu tip buluşlar bu yönetmelik kapsamında değerlendirilemezler.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki yayın (itirazlar için üçüncü şahıslara açılması) askı süreleri açısından da fark vardır. Patent 6 ay, faydalı model 3 ay ilan edilir.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki araştırma/inceleme bakımından da tamamıyla fark bulunmaktadır.

Patent başvuruları; faydalı model başvurularından bariz bir şekilde farklı olarak önce araştırma kuruluşu raporu daha sonra inceleme raporu çıkarılması sonucu belgelendirilir. Gelen araştırma raporu sonucu İnceleme talep edilmemesi durumunda, İncelemesiz Patent tercih edilebilir. Faydalı model başvuruları ise; araştırma ve incelemeye tabi tutulmazlar.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki tescil edilme süreçleri bakımından da fark vardır.

Patent; araştırma/inceleme ve yayın (itiraz) sürecinin 6 ay olması bakımından çok daha uzun bir süreçte belgelendirilir.

Faydalı Model ise; araştırma/inceleme işlemlerinin olmaması ve yayın (itiraz) süresinin 3 ay olması bakımından, patent başvurusuna nazaran çok daha kısa bir sürede belgeye bağlanabilir.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki koruma süreleri açısından da fark bulunmaktadır. Patent; incelemeli patent te 20 yıl, incelemesiz patent te 7 yıl korunur iken, Faydalı model; 10 yıl süresince korunur.

Patent ve Faydalı Model tescillerindeki bu süreler uzatılamayan mutlak sürelerdir. Sürelerin bitimine müteakip, patent ve faydalı model konusu ürün ve/veya usuller kamuya mal olur ve herkesçe üretilebilir.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki diğer bir fark ise, patent belgesi için buluşa ilave olarak ek patent verilebilmesidir. Faydalı Model belgesi için ek bir belge söz konusu değildir.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki buluş sahiplerini ilgilendiren en önemli diğer bir fark ise, patent başvurusundaki yüklü masraflara oranla, faydalı model de araştırma ve inceleme işlemlerinin olmamasından dolayı mali portrenin hissedilir ölçüde aşağıda olmasıdır.

Türkiye’de Patent ve Faydalı Model Belgesi alınarak korunan bir buluş, sadece Türkiye sınırları içerisinde sahibine hak sağlamaktadır. Patent ve Faydalı Model Belgesi alınarak korunan söz konusu buluşu, başkalarının Türkiye’ye ithal etme girişiminde bulunması durumunda hak sahibinin ithalatı durdurma hakkı mevcuttur.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Yıllık Ücretler Açısından Fark; Patent ve Faydalı Model Arasındaki Yıllık Ücretler açısından fark yoktur. Patent ve Faydalı Model sahipleri periyodik olarak her yıl, başvuru tarihine tekabül eden ay ve günün 6 ay öncesinde başlayan yıl içerisindeki her hangi bir tarihte Sicil Kayıt İşlem Ücretlerini ödemek zorundadır. Bu sürelerin kaçırılması durumunda patent ve faydalı model sahiplerine 6 aylık ek süre tanınır. Bu sürenin de kaçırılması durumunda, patent ve faydalı model sahipleri Enstitü’ye Mücbir Sebep talebinde bulunabilir. Bu talepte, Yıllık Sicil Kayıt İşlem Ücretinin ödenmemesine ilişkin öne sürülen Mücbir Sebebin makul, mantıklı ve ispata dayalı olduğunu Enstitü’nün kabul etmesi durumunda, ilgili cezalı ücretler ödenerek patent ve faydalı model belgesi ile korunan buluş hakkı devam ettirilir. Aksi takdirde, patent ve faydalı model hakkı geçersiz olur ve buluş konusu ürün/usul kamuya mal olur.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Fark Nedeniyle Tescil Başvurusu İçin Gerekli Bilgi Belgeler ve Mali Portre de Değişiklik Göstermektedir. Tüm Bu Konular Hakkındaki Detaylı Linkimize Buradan Ulaşabilirsiniz.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Fark ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx