Patent ve Telif Hakkı


Patent ve Telif Hakkı kavramı sıkça karşılaşılan ve çoğunlukla yanlış olarak algılanan ayrı ayrı kavramlardır.

Patent, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usulleri içerir. Buradaki koruma şekli ürünün yada usulün işleyişi ile ilgilidir. Örneğin “bir makinenin mekanizmaları, bir ilacın kimyasal içeriği” gibi. Patent Başvurusu İşlemleri İçin

Telif Hakkı ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan ve hakkı telif, edebi mülkiyet, güzel sanatlar mülkiyeti gibi ifadelerle de tabir edilen “orijinal ya da özgün diyebileceğimiz bir fikrin veya eserin (düşünce ürününün) yasalarla sahiplenilmesini ve korunmasını sağlayan hak” olarak tanımlanabilir. Bu hak sayesinde ortaya konan eser, ancak sahibinin izniyle kullanılabilir ve yayılabilir. Sembolü © şeklindedir ve bu sembolün bir eser üzerinde mevcut olması, o eserin telif hakkı tesciliyle sahiplenildiğini ve korunduğunu gösterir.

Telif Hakkı ile detaylı bilgi ve Telif Hakkı Başvurusu işlemleri için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.