İletişim Formu
Patent Araştırma Formu

Tescilli Patentin Koruma Süresi

İncelemeli verilen patentin koruma süresi; başvuru tarihinden itibaren hesaplanan ve uzatılamayan 20 yıl 'dır.

İncelemesiz verilen patentin koruma süresi ise 7 yıl 'dır. İncelemesiz olarak alınan bir patentin İnceleme talebinin yedi yıllık süre içinde yapılması ile inceleme sonucunda patent verilmesine kesin olarak karar verilmesi durumunda, patentin süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanan 20 yıla tamamlanır.

Patentin yıllık periyodik olarak Sicil Kayıt İşlemi Ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Periyodik olarak her sene, başvuru tarihine tekabül eden ay ve günün 6 ay öncesinde başlayan her hangi bir tarihte Sicil Kayıt İşlem Ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu sürenin kaçırılması halinde tescil sahiplerine 6 aylık ek bir süre tanınır. Bu sürenin de kaçırılması durumunda, tescil sahipleri Mücbir Sebep başvurusunda bulunabilir. Enstitü, Yıllık Sicil Ücretinin ödenmemesine ilişkin öne sürülen bu Mücbir Sebebi kabul etmesi durumunda, ilgili cezalı ücretler ödenir ve patentin varlığı idame ettirilir. Aksi takdirde patent tescili belgesi (patent hakkı) hükümsüz kılınır.