Türk Patent Enstitüsü; marka ve patent tescili başta olmak üzere sınai mülkiyet haklarının kişiler, kurumlar ve firmalar adına tescili konusunda Türkiye’deki yetkili tek kurum Türk Patent Enstitüsü ’dür.

Türk Patent Enstitüsü; kısa adı TPE olan Türk Patent Enstitüsü bir kamu kuruluşu olup, merkezi adresi Hipodrom Caddesi No:115 Yenimahalle / Ankara’dır.

Patent Tescili ve Resmi Patent Bülteni Yayını;

Patent, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescil işlemlerini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama işlemleri profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda patent tescili için başvuruda bulunulur. Türk Patent Enstitüsü ’ne yapılan başvuru sonucu kabul edilen ve araştırma ofisinden gelen rapor sonucu patent başvuruları Türk Patent Enstitüsü tarafından ayda bir yayınlanan Resmi Patent Bülteni nde yayınlanır. Resmi Patent Bülteni nde yayınlanan patent başvuruları için itiraz süresi 6 aydır. Faydalı model tescil başvuruları da Türk Patent Enstitüsü Resmi Patent Bülteni nde itiraz işlemleri için 3 ay süreliğine yayınlanmaktadır. İşlemlerin sonuçlanması ve başvuru sahibinin eksiklerini de tamamlamasının akabinde kabul edilen patent ve faydalı model başvurularının kesin tesciline ilişkin (verildiğine dair) yayın yine Türk Patent Enstitüsü Resmi Patent Bülteni nde 1 ay süreliğine yayınlanmaktadır.

Patent Tescil Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler :

  1. Patent Başvuru Formu ekte olup, başvuru sahibi ve buluş sahibi tarafından doldurulacaktır.
  2. Patent Başvuru Ücreti, başvuru sahibi ile tarafımızca karşılıklı olarak yapılacak olan Patent Tescil Sözleşmesinde detaylı olarak yer almaktadır. Ücretler hakkında detaylı bilgi için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.
  3. Tescili talep edilen buluş konusu Patent için kısa bir tarifname ve ürüne ait varsa teknik çizimler (teknik çizimler yoksa; ürüne ait 1 adet numune yada resim verilmesi halinde çizimler detaylı olarak firmamız tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır)
  4. Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir. Noter tasdiki gerekmez. Şahısların sadece isim ve soy isim yazarak imzalaması yeterlidir.

Patent Tescil İşlemleri ile Türk Patent Enstitüsü ve Resmi Patent Bülteni ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx