İletişim Formu

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Nedir?

Sanayi sicil raporları ve kapasite raporları göz önünde bulundurularak, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar tarafından sadece yerli üreticilere verilen belgeye Yerli Malı Belgesi denir.

Yerli Malı Belgesi, ilgili ürünün Türk ürünü olduğunu göstermektedir. Yerli Malı Belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu belgenin düzenlenmesi ve ürünlerin denetlenmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerli Malı Belgesi verilmesi hususunda şartları ise yerli malı almak için başvuruda bulunmak isteyen kurumun bünyesinde bulunduğu odalar kontrol etmektedir. Yerli malı belgesi almış olan kurumların takibini sağlamak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla TOBB tarafından bir otomasyon sistemi oluşturulmuş olup, bu sistem sayesine toplanan belgeler 6 aylık periyotlar halinde ilgili bakanlığa iletilmektedir.

 Yerli Malı Belgesi Ne İşe Yarar?

Yerli Malı Belgesi alan tüm KOBİ ve büyük ölçekli firmalara kamu ihalelerinde %15’e kadar fiyat avantajı sağlamaktadır. Fiyat avantajı, orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri üreten ve en az %50′si yerli üretim olduğu belgelenen KOBİ ve büyük ölçekli firmalara uygulanacaktır.

 Yerli Malı Belgesi Nasıl ve Neren Alınır?

4734 sayılı kanunun ilgili maddesinde; Yerli istekli: (Değişik: 30/7/2003-4964/3 md.) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri; Şeklinde tanımlama yapılmakta ve “Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler MADDE 63. yer almaktadır. Yerli malı kullanımına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı avantajlardan faydalanmak için öncelikle yerli malı belgesi alınmalıdır.”

Bir malın yerli malı olarak kabul edilebilmesi için Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi koşulu aranmaktadır.” hükmü bulunmakta olup söz konusu Karar uyarınca oda ve borsalarca tanzim edilen yerli malı belgesi temini konusunda MTP Marka Patent Ofisi olarak müşterilerimize danışmanlık hizmetini hızlı ve güvenilir bir şekilde vermekteyiz.

Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin Esaslar:

Yerli Malı Belgesi Düzenlemesine İlişkin yazıya Buradan Ulaşabilirsiniz.

Yerli Malı Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

Her evrakın üzerinde firma kaşe ve imzası olması şarttır.

 • Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi.

 • Yerli Malı Belgesi Taahhütnamesi.

 • İmza Sirküsi. (noter onaylı Asıl)

 • SMMM veya YMM ruhsat sureti. (SMMM veya YMM tarafından ıslak kaşe ve imzalı)

 • Ham madde yerli ve ithal güncel faturalar. (yüksek meblağ olanlar)

 • Yerli Malı Belgesine konu olan ürüne ait güncel fatura.

 • Kapasite Raporu. (fotokopi)

 • Sanayi sicil belgesi (aslı)

 • Hesap özeti. (giderlerin içeriğini gösteren dokümanlar)

 • Marka Tescil Belgesi.

 • Üretim Reçetesi.

 Yerli Malı Belgesi Başvurusu İşlemleri ile ilgili detaylı bilgi için İletişim Formunu doldurabilir yada sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77

Yerli Malı Belgesi Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi ve Önemi

Kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu ihalelere, askeri ihalelere katılım şartlarından biriside firmanın yerli malı belgesi ‘nin olmasıdır. Bilindiği üzere “made in turkey” markasının gerçek manada ispatlanması ancak ve ancak yerli malı belgesi alınması ile mümkündür. Yerli malı belgesi ‘nin alınması konusunda şirketimiz danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yerli Malı Belgesi Kullanım ve Vize Süresi

Yerli malı belgesi düzenlendiği tarih itibari ile 1 yıl sonra yenilenmesi gerekir.

Sanayi Ürünlerinin Yerli Malı Kabul Edilebilmesi İçin

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip firmalar tarafından üretilmesi,

Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye'de yapılmış olması şartları aranır.

Gıda ve Tarımsal Ürünlerin Yerli Malı Olarak Kabul Edilebilmesi İçin

Tarım ve Köy işleri Bakanlığınca düzenlenen Gıda Sicil Belgesi ile Gıda Üretim Sertifikasına sahip üretici tarafından üretilmesi,

Üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye'de yapılmış olması şartları aranır.

Türkiye'de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye'de doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye'de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı kabul edilir.

Bunların dışındaki ham tarım ve hayvancılık ürünleri, tümüyle Türkiye'de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye'de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.

Sayılan bu ürünlerin yurt içinde üretildiği müstahsil makbuzu ile tespit edilir.

Madenlerin ve madencilik ürünlerinin Türkiye'de çıkarıldığı veya işlendiği, maden ruhsatı ve gerekli işletme izin belgeleriyle tespit edilir.