Buluş Basamağı; buluş, tarım da dahil, sanayinin her hangi bir dalında üretilebilir ve/veya kullanılabilir nitelikte olan her türlü spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Yani kısaca, ilk defa yaratılan yeni bir keşfe buluş (icat) denilir.

Patent; buluş (icat) sahibinin spesifik bir soruna çözüm getiren söz konusu ürününü/usulünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma, kendi izni ile ürettirme (lisans verme) ve ithal etme hakkına sahip olmasıdır. Bu hakkın buluş sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge ise “Patent Tescil Belgesi” dir.

Buluş sahibi, buluş basamağı konusunda tekniğin bilinen durumunu aşan ürününü/usulünü patent tescili ile koruma altına alabilir.

Buluş Basamağı ve Patent/Faydalı Model; sınai mülkiyet hakları içerisinde Patent ve Faydalı Model, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yer alan bir hak sahipliği ve koruma sistemi olup, buluş sahiplerine devlet tarafından tescil edilerek verilen patent ve faydalı model belgesi sonucu, buluş sahiplerinin izni olmadan buluş konusu ürünü/usulü başkalarının üretmesini, kullanmasını ve/veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermesidir. Bu haklar, aşılan buluş basamağı konusu patent te (incelemeli patent; 20, incelemesiz patent; 7 yıl), buluş konusu faydalı model de ise 10 yıl dır.

Buluş Basamağı Tescil Yönetmeliği; buluş konusu patent ve faydalı model, 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de birlikte değerlendirilir. Her ikisi arasındaki fark yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir.

Faydalı Model ve Patent Arasındaki Fark Nedir; faydalı model ve patent aynı KHK’ de değerlendirilmiş olsa da, ikisi arasında bariz farklılıklar vardır. Şöyle ki; Faydalı Model ve Patent tescil edilebilirlik kriterleri açısından farklıdır. Faydalı model de, patent ten farklı olarak “tekniğin bilinen durumunun aşılması” na ilişkin buluş basamağı kriteri aranmaz.

Faydalı model de buluşun, yeni ve sanayiye uygulanabilir olması yeterli iken,

Patent te, buluş basamağı açısından tekniğin bilinen durumunu aşan, yeni ve sanayiye uygulanabilir olması şartı zorunludur.

Faydalı Model ve Patent buluş konusu ürün ve usuller için yapılan değerlendirme açısından da farklıdır. Faydalı model de, buluş basamağı olarak kabul edilen,

kimyasal karışımlar/içerikler ve usuller, faydalı model kapsamında değerlendirilemez iken, Patent te, bu tip buluşlar, buluş basamağı olarak kabul edilir ve ancak patent tesciliyle korunabilir.

Buluş Basamağı Konusundaki Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model Arasında buluş sahiplerini ilgilendiren en önemli hususlar; patent başvurusundaki yüklü masraflara ve uzun sürece oranla, faydalı model de araştırma ve inceleme işlemlerinin olmamasından dolayı tescil süresinin ve mali portrenin hissedilir ölçüde aşağıda olmasıdır.

Türkiye’de buluş sahibince Patent ve/veya Faydalı Model Belgesi alınarak korunan bir buluş, sadece Türkiye sınırları içerisinde buluş sahibine hak sağlamaktadır. Patent ve Faydalı Model Belgesi alınarak korunan buluş konusu ürünü/usulü, başkalarının Türkiye’ye ithal etme girişiminde bulunması durumunda buluş sahibinin ithalatı durdurma hakkı daima mevcuttur.

Buluş Basamağı Konusundaki Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model hukukundaki resmi işlemlerde yetkili tek mercii Ankara’da mukim Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak; marka, tasarım ve buluş (patent/faydalı model) tescil başvurularına yönelik işlemlerde ilgili hak sahiplerine (buluş) profesyonel anlamda hizmet ve destek vermekte olan tescil ve danışmanlık ofisiyiz.

Buluş basamağı (patent/faydalı model) tescilleri hakkında tüm bilgi ve belgeleri içeren linklerimize buradan ulaşabilirsiniz. Buluş Basamağı ve Patent Tescili ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx