Buluş Bulanlar; buluş, tarım da dahil, sanayinin her hangi bir dalında üretilebilir ve/veya kullanılabilir nitelikte olan her türlü spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Yani kısaca, ilk defa yaratılan yeni bir keşfe buluş denir. Buluş bulanlar, mucit olarak adlandırılır.

Buluş Koruması Nasıl Yapılır; buluş koruması, buluş sahibinin spesifik bir soruna çözüm getiren söz konusu ürününü/usulünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma, kendi izni ile ürettirme (lisans verme) ve ithal etme hakkını tekelinde bulundurması için buluşunu patent/faydalı model tescili yaparak koruma altına almalıdır. Bu korumayı ve hakkı gösteren resmi belge, Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi dir.

Buluş Bulanlar İçin Patent Tescilindeki Kriterler Nelerdir; buluş bulanlar için patent hakkı elde edilebilmesinde buluşun; ­

  • Yeni Olması, ­
  • Tekniğin bilinen durumunu aşması (buluş basamağı),
  • Sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir.

Bu kriterleri içeren bir buluş için TPE’ye tescil için başvuru yapanlar, buluşun araştırma ve inceleme raporlarının olumlu olması durumunda patent tescil belgesi almaya hak kazanırlar.

Buluş Bulanlar İçin Faydalı Model Tescilindeki Kriterler Nelerdir; Buluş bulanlar için faydalı model tescil başvurusunda buluşun;

  • Yeni Olması ve
  • Sanayiye Uygulanabilir Olması yeterlidir.

Bu kriterleri içeren bir buluş için TPE’ye tescil için başvuru yapanlar, buluşun yayınlanmasının ardından (yayın aşamasında itiraz gelse dahi, gelen itirazların dikkate alınmaksızın belge verilmesini talep edebilirler) faydalı model belgesi almaya hak kazanırlar.

Faydalı model tescillerinde buluş konusu ürünün yeni ve sanayiye uygulanabilir olması yeterli olup, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz.

Buluş Konusu Ürünün/Usulün Patent/Faydalı Model Olarak Tescil Edilmesi Yönetmeliği Nedir; buluş konusunu oluşturan ürün/usullerdeki tescil sistemi şeklindeki patent ve faydalı model, 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de birlikte değerlendirilir. Her ikisinin özellikleri ve arasındaki fark yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir.

Buluş Koruması Konusunda Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model Arasında Buluş Bulanlar İçin En Önemli Husus; patent başvurusundaki yüklü masraflara ve uzun sürece oranla, faydalı model de araştırma ve inceleme işlemlerinin olmamasından dolayı tescil süresinin ve mali portrenin hissedilir ölçüde aşağıda olmasıdır.

Türkiye’de buluş bulanlar tarafından Patent ve/veya Faydalı Model Belgesi alınarak korunan bir buluş, sadece Türkiye sınırları içerisinde buluş sahibine hak sağlamaktadır. Patent ve Faydalı Model Belgesi alınarak korunan buluş konusunu oluşturan ürünü/usulü, başkalarının Türkiye’ye ithal etme girişiminde bulunması durumunda buluş sahibinin ithalatı durdurma hakkı daima mevcuttur.

Buluş Konusunu Oluşturan Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model başvuru ve tescillerindeki resmi işlemlerde yetkili tek mercii Ankara’da mukim Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak; marka, endüstriyel tasarım ve patent/faydalı model konularında; buluş bulanlar ve ilgili hak sahiplerine profesyonel anlamda hizmet ve destek vermekte olan tescil ve danışmanlık ofisiyiz.

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan başvurular sonucu, buluş bulanlar ve kayıtlara geçen tescil edilmiş örnek buluşlar için buradaki TPE linkinden ve/veya uluslararası örnek buluşlar için espacenet linkinden araştırma yapabilirsiniz. Buluş Bulanlar ve Başvuru Sahipleri için buluşun korunması ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri içeren linklerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Buluş Bulanlar ve Buluş Korumasında Patent/Faydalı Model Tescil Başvuruları hakkındaki sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx