Buluş; buluş, tarım da dahil, sanayinin her hangi bir dalında üretilebilir ve/veya kullanılabilir nitelikte olan her türlü spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Yani kısaca, ilk defa yaratılan yeni bir keşfe buluş denir.

Buluş Koruması Nasıl Yapılır; buluş koruması, buluş sahibinin spesifik bir soruna çözüm getiren söz konusu ürününü/usulünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma, kendi izni ile ürettirme (lisans verme) ve ithal etme hakkını tekelinde bulundurması için patent/faydalı model tescili yaptırarak buluşunu koruma altına almasıdır. Bu hakkı gösteren resmi belge ise, Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi dir.

Buluş İçin Patent Başvurusu Nasıl Yapılır; yapılan bir buluş için patent hakkı elde edilerek korunabilmesi, buluşun; ­

  • Yeni Olması,
  • Tekniğin bilinen durumunu aşması (buluş basamağı)

Sanayiye uygulanabilir olması kriterlerini karşılaması gerekmektedir. Bu kriterleri içeren bir buluş için TPE’ye patent başvurusu yapılır.

Buluş İçin Faydalı Model Başvurusu Nasıl Yapılır; faydalı model tescil başvurusu için, buluşun;

  • Yeni Olması
  • Sanayiye uygulanabilir olması yeterlidir.

Bu kriterleri içeren bir buluş içinde TPE’ye faydalı model başvurusu yapılır. Faydalı model tescillerinde buluş konusu ürünün yeni ve sanayiye uygulanabilir olması yeterli olup, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz.

Buluş Konusu Ürünün/Usulün Patent/Faydalı Model Olarak Tescil Edilmesi Yönetmeliği Nedir; buluş konusunu oluşturan ürün/usullerdeki tescil sistemi şeklindeki patent ve faydalı model, 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de birlikte değerlendirilir. Her ikisinin özellikleri ve arasındaki fark yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir.

Buluş Koruması Konusunda Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model Arasında Buluş Sahiplerini İlgilendiren En Önemli Husus; patent başvurusundaki yüklü masraflara ve uzun sürece oranla, faydalı model de araştırma ve inceleme işlemlerinin olmamasından dolayı tescil süresinin ve mali portrenin hissedilir ölçüde aşağıda olmasıdır.

Türkiye’de buluş sahibince Patent ve/veya Faydalı Model Belgesi alınarak korunan bir buluş, sadece Türkiye sınırları içerisinde buluş sahibine hak sağlamaktadır. Patent ve Faydalı Model Belgesi alınarak korunan buluş konusunu oluşturan ürünü/usulü, başkalarının Türkiye’ye ithal etme girişiminde bulunması durumunda buluş sahibinin ithalatı durdurma hakkı daima mevcuttur.

Buluş Konusunu Oluşturan Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model başvuru ve tescillerindeki resmi işlemlerde yetkili tek mercii Ankara’da mukim Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak; marka, endüstriyel tasarım ve patent/faydalı model konularında; tescil başvurusu nasıl yapılır, gerekli bilgi ve belgeler nelerdir konusunda ilgili hak sahiplerine profesyonel anlamda hizmet ve destek vermekte olan tescil ve danışmanlık ofisiyiz.

Buluş Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır ve başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeleri içeren linklerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Buluş Nedir, Patent/Faydalı Model Başvurusu Nasıl Yapılır hakkındaki sorularınız için ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx