Buluş Özellikleri; buluş, tarım da dahil, sanayinin her hangi bir dalında üretilebilir ve/veya kullanılabilir nitelikte olan her türlü spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Yani kısaca, ilk defa yaratılan yeni bir keşfe buluş denir.

Patentin Anlamı ve Özellikleri; buluş sahibinin spesifik bir soruna çözüm getiren söz konusu ürününü/usulünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma, kendi izni ile ürettirme (lisans verme) ve ithal etme hakkına sahip olması patent hakkının özellikleri dir. Bu hakkın buluş sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge ise “Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi” dir.

Buluş sahibi, buluş konusu ürününü/usulünü patent ve/veya faydalı model tescili ile koruma altına alabilir.

Buluş Kriterleri ve Özellikleri; yapılan bir buluş için patent hakkı elde edilerek korunabilmesi için buluşun;

  • Yeni Olması,
  • Tekniğin bilinen durumunu aşması (buluş basamağı),
  • Sanayiye uygulanabilir olması gerekmektedir.

Faydalı model tescillerinde ise buluş konusu ürün/usulün yeni ve sanayiye uygulanabilir olması yeterli olup, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz.

Buluş Konusu Ürünün/Usulün Patent ile Korunmasının Anlamı ve Özellikleri; sınai mülkiyet hakları içerisinde Patent ve Faydalı Model, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yer alan bir hak sahipliği ve koruma sistemi olup, buluş sahiplerine devlet tarafından tescil edilerek verilen patent ve faydalı model belgesi sonucu, buluş sahiplerinin izni olmadan buluş konusu ürünü/usulü başkalarının üretmesini, kullanmasını ve/veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermesidir. Bu hakların özellikleri; buluş konusunu oluşturan patent te (incelemeli patent te; 20, incelemesiz patent te; 7 yıldır), buluş konusu faydalı model tescilinde ise 10 yıl dır.

Buluş Konusu Ürünün/Usulün Patent ile Tescil Yönetmeliğinin Anlamı ve Özellikleri; buluş konusunu oluşturan ürün/usullerdeki tescil sistemi şeklindeki patent ve faydalı model, 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de birlikte değerlendirilir. Her ikisinin özellikleri ve arasındaki fark yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir.

Buluş Konusunda Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model arasında buluş sahiplerini ilgilendiren en önemli hususlar; patent başvurusundaki yüklü masraflara ve uzun sürece oranla, faydalı model de araştırma ve inceleme işlemlerinin olmamasından dolayı tescil süresinin ve mali portrenin hissedilir ölçüde aşağıda olmasıdır.

Türkiye’de buluş sahibince Patent ve/veya Faydalı Model Belgesi alınarak korunan bir buluş, sadece Türkiye sınırları içerisinde buluş sahibine hak sağlamaktadır. Patent ve Faydalı Model Belgesi alınarak korunan buluş konusunu oluşturan ürünü/usulü, başkalarının Türkiye’ye ithal etme girişiminde bulunması durumunda buluş sahibinin ithalatı durdurma hakkı daima mevcuttur.

Buluş Konusunu Oluşturan Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model başvuru ve tescillerindeki resmi işlemlerde yetkili tek mercii Ankara’da mukim Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak; markanın özellikleri, tasarımın özellikleri ve buluş (patent/faydalı model tescilleri) önemi ve özellikleri konularında hak sahiplerine profesyonel anlamda hizmet ve destek vermekte olan tescil ve danışmanlık ofisiyiz.

Buluş Özellikleri (patent/faydalı modelin özellikleri) ve tescilleri hakkında tüm bilgi ve belgeleri içeren linklerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Buluş Özellikleri ve Tescili ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx