Buluşlar; tarım da dahil, sanayinin her hangi bir dalında üretilebilir ve/veya kullanılabilir nitelikte olan her türlü spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Yani kısaca, ilk defa yaratılan yeni keşiflere buluşlar (icat) denilir.

Patent; Yapılan buluşlar da, buluş (icat) sahibinin spesifik bir soruna çözüm getiren söz konusu ürününü/usulünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma, kendi izni ile ürettirme (lisans verme) ve ithal etme hakkına sahip olmasıdır. Bu hakların buluş sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge ise “Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi” dir.

Buluşlar da buluş sahibi, yeni olan buluş konusu ürününü/usulü patent ve/veya faydalı model tescili ile koruma altına alabilir.

Buluşlar ve Patentler; sınai mülkiyet hakları içerisinde Patent ve Faydalı Model, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yer alan bir hak sahipliği ve koruma sistemi olup, buluş sahiplerine devlet tarafından tescil edilerek verilen patent ve faydalı model belgesi sonucu, buluşlar da buluş sahiplerinin izni olmadan buluş konusu ürününü/usulü başkalarının üretmesini, kullanmasını ve/veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermesidir. Bu haklar buluşlar konusu patent te (incelemeli patent; 20, incelemesiz patent; 7 yıl), buluşlar konusu faydalı model de ise 10 yıl dır.

Buluşlar Tescil Yönetmeliği; buluşlar konusu patent ve faydalı model, 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de birlikte değerlendirilir. Her ikisi arasındaki fark yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir.

Buluşlar Konusu Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model Arasında buluş sahiplerini ilgilendiren en önemli hususlar; patent başvurusundaki yüklü masraflara ve uzun sürece oranla, faydalı model de araştırma ve inceleme işlemlerinin olmamasından dolayı tescil süresinin ve mali portrenin hissedilir ölçüde aşağıda olmasıdır.

Türkiye’de buluş sahibince Patent ve/veya Faydalı Model Belgesi alınarak korunan buluşlar, sadece Türkiye sınırları içerisinde buluş sahibine hak sağlamaktadır. Patent ve Faydalı Model Belgesi alınarak korunan buluşlar konusu ürünü/usulü, başkalarının Türkiye’ye ithal etme girişiminde bulunması durumunda buluş sahibinin ithalatı durdurma hakkı daima mevcuttur.

Buluşlar da Ürün/Usul Tescillerini Yapan Patent ve Faydalı Model konusundaki resmi işlemlerde yetkili tek mercii Ankara’da mukim Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak; markalar, tasarımlar ve buluşlar (patent/faydalı modeller) için tescil başvurularına yönelik işlemlerde ilgili hak sahiplerine profesyonel anlamda hizmet ve destek vermekte olan tescil ve danışmanlık ofisiyiz.

Yapılan ve resmi olarak kayıt altına alınan buluşları http://tr.espacenet.com ve http://ep.espacenet.com adreslerinden araştırma yaparak sorgulayabilirsiniz. Unutmayın ki, araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi uzmanlık isteyen bir işlemdir.

Buluşlar da (patent/faydalı model) ortaya çıkan yeniliklerin tescilleri hakkında tüm bilgi ve belgeleri içeren linklerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Buluşlar ile ilgili daha fazla bilgi için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx