Buluşun Anlamı Nedir; tarım da dahil, sanayinin her hangi bir dalında üretilebilir ve/veya kullanılabilir nitelikte olan her türlü spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Yani kısaca, ilk defa yaratılan yeni bir keşif buluşun anlamı olarak tanımlanır.

Patentin Anlamı Nedir; buluşun sahibinin spesifik bir soruna çözüm getiren söz konusu ürününü/usulünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma, kendi izni ile ürettirme (lisans verme) ve ithal etme hakkına sahip olması patentin anlamı dır. Bu hakkın buluşun sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge ise “Patent / Faydalı Model Tescil Belgesi” dir.

Buluşun sahibi, yeni olan buluş konusu ürününü/usulü patent ve/veya faydalı model tescili ile koruma altına alabilir.

Buluşun Patent ile Korunmasının Anlamı; sınai mülkiyet hakları içerisinde Patent ve Faydalı Model, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yer alan bir hak sahipliği ve koruma sistemi olup, buluşun sahiplerine devlet tarafından tescil edilerek verilen patent ve faydalı model belgesi sonucu, buluş sahiplerinin izni olmadan buluşun konusu ürününü/usulü başkalarının üretmesini, kullanmasını ve/veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermesidir. Bu haklar buluşun konusunu oluşturan patent te (incelemeli patent te; 20, incelemesiz patent te; 7 yıldır), buluşun faydalı model şeklindeki tescilinde ise 10 yıl dır. Buluşun Patent ile Tescil Yönetmeliğinin Anlamı; buluşun konusunu oluşturan ürün/usullerdeki tescil sistemi şeklindeki patent ve faydalı model, 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de birlikte değerlendirilir. Her ikisinin anlamı ve arasındaki fark yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir.

Buluşun Anlamı Konusunda Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model arasında buluş sahiplerini ilgilendiren en önemli hususlar; patent başvurusundaki yüklü masraflara ve uzun sürece oranla, faydalı model de araştırma ve inceleme işlemlerinin olmamasından dolayı tescil süresinin ve mali portrenin hissedilir ölçüde aşağıda olmasıdır.

Türkiye’de buluş sahibince Patent ve/veya Faydalı Model Belgesi alınarak korunan bir buluşun, sadece Türkiye sınırları içerisinde buluşun sahibine hak sağladığının bilinmesi gerekir. Patent ve Faydalı Model Belgesi alınarak korunan buluşun konusunu oluşturan ürünü/usulü, başkalarının Türkiye’ye ithal etme girişiminde bulunması durumunda buluş sahibinin ithalatı durdurma hakkı daima mevcuttur.

Buluşun Konusunu Oluşturan Ürün/Usul Tescillerindeki Patent ve Faydalı Model başvuru ve tescillerindeki resmi işlemlerde yetkili tek mercii Ankara’da mukim TPE’dir (TPE’nin anlamı Türk Patent Enstitüsü’nün kısa adıdır). Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak; markanın anlamı, tasarımın anlamı ve buluşun (patent/faydalı model tescillerinin anlamı) önemi ve anlamı konularında hak sahiplerine profesyonel anlamda hizmet ve destek vermekte olan tescil ve danışmanlık ofisiyiz.

Buluşun ve Patentin Anlamı Nedir (patent/faydalı modelin önemi ve anlamı nedir) ve tescilleri hakkında tüm bilgi ve belgeleri içeren linklerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Buluşun  ve Patentin Anlamı ve Tescili ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx