Patent Başvuru Dosyası; buluş ve/veya başvuru sahibinin buluşunu anlatan, tarifname, istem, özet ve varsa teknik çizimlerinin, başvuru formu ve başvuru ücreti ile birlikte Türk Patent Enstitüsü’ne resmi olarak müracaat etmesi ile Patent Başvuru işlemlerinin başlatılmasıdır. Patent başvurusu, Enstitü’ye yapılan tarih, saat, dakika ve saniye itibariyle geçerli olur. Şayet buluş sahibinin başka bir ülkede patente konu bu başvurusu ile ilgili bir müracaatı var ise ve bu müracaat tarihi bir (1) seneyi aşmamış ise, sonraki yapılan bu başvurunun rüçhanlı olarak yapılması durumunda kayıt tarihi, ilgili ülkedeki başvuru tarihi esas alınarak sicile işlenir.

Patent Başvuru işlemleri ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.