Patent Faydalı Model Nedir; sınai mülkiyet hakları içerisinde Patent ve Faydalı Model, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de yer alan bir hak sahipliği ve koruma sistemi olup, buluş sahiplerine devlet tarafından tescil edilerek verilen patent ve faydalı model belgesi sonucu, buluş sahiplerinin izni olmadan başkalarının patent ve faydalı model konusu buluşu üretmesini, kullanmasını ve/veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermesidir. Bu hak patent te (incelemeli; 20, incelemesiz; 7 yıl), faydalı model de ise 10 yıl dır.

Patent Faydalı Model Yönetmeliği Nedir; patent ve faydalı model, 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de değerlendirilir.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Fark Nedir; patent faydalı model aynı KHK’ de değerlendiriliyor olsa da, ikisi arasında bariz farklılıklar vardır. Şöyle ki; Patent ve Faydalı Model tescil edilebilirlik kriterleri açısından farklıdır. Patent te, faydalı model den farklı olarak “tekniğin bilinen durumunun aşılması” kriteri ilk ana şarttır. Patent hakkı elde edilebilmesi için, yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir buluşlar olması şartı zorunludur. Faydalı model de ise buluşun, yeni ve sanayiye uygulanabilir olması yeterlidir.

Patent ve Faydalı Model buluş konusu ürün ve usuller için yapılan değerlendirme açısından da farklıdır. Patent te, kimyasal karışımlar/içerikler ve usuller buluş basamakları kabul edilerek değerlendirilirken, Faydalı model de, bu tip buluşlar bu yönetmelik kapsamında değerlendirilemezler.

Patent ve Faydalı Model başvurularındaki yayın (itirazlar için üçüncü şahıslara açılması) askı süreleri de farklıdır. Patent 6 ay, faydalı model 3 ay ilan edilir.

Patent Faydalı Model araştırma/inceleme bakımından da tamamıyla farklılık göstermektedir. Patent başvuruları; faydalı modelden bariz bir şekilde farklı olarak önce araştırma kuruluşu raporu daha sonra inceleme raporu çıkarılması sonucu belgelendirilir. Gelen araştırma raporu sonucu İnceleme talep edilmemesi durumunda, İncelemesiz Patent tercih edilebilir. Faydalı model başvuruları ise; araştırma ve incelemeye tabi tutulmazlar.

Patent Faydalı Model tescil edilme süreçleri bakımından da farklılık arz etmektedir. Patent; araştırma/inceleme ve yayın (itiraz) sürecinin 6 ay olması bakımından çok daha uzun bir süreçte belgelendirilir. Faydalı model ise; araştırma/inceleme işlemlerinin olmaması ve yayın (itiraz) süresinin 3 ay olması bakımından, patent başvurusuna nazaran çok daha kısa bir sürede belgeye bağlanabilir.

Patent Faydalı Model tescilleri koruma süreleri açısından da farklıdır. Patent; incelemeli patent te 20 yıl, incelemesiz patent te 7 yıl korunur iken, Faydalı model; 10 yıl süresince korunur.

Patent Faydalı Model tescillerindeki bu süreler uzatılamayan mutlak sürelerdir. Sürelerin bitimine müteakip, patent faydalı model konusu ürün ve/veya usuller kamuya mal olur ve herkesçe üretilebilir.

Patent Faydalı Model arasındaki diğer bir fark ise, patent belgesi için buluşa ilave olarak ek patent verilebilmesidir. Faydalı model belgesi için ek bir belge söz konusu değildir.

Patent Faydalı Model arasındaki buluş sahiplerini ilgilendiren en önemli diğer bir fark ise, patent başvurusundaki yüklü masraflara oranla, faydalı model de araştırma ve inceleme işlemlerinin olmamasından dolayı mali portrenin hissedilir ölçüde aşağıda olmasıdır.

Türkiye’de Patent ve/veya Faydalı Model Belgesi alınarak korunan bir buluş, sadece Türkiye sınırları içerisinde sahibine hak sağlamaktadır. Patent Faydalı Model Belgesi alınarak korunan söz konusu buluşu, başkalarının Türkiye’ye ithal etme girişiminde bulunması durumunda hak sahibinin ithalatı durdurma hakkı mevcuttur.

Patent Faydalı Model Yıllık Ücretleri Nedir; Patent Faydalı Model sahipleri periyodik olarak her yıl, başvuru tarihine tekabül eden ay ve günün 6 ay öncesinde başlayan yıl içerisindeki her hangi bir tarihte Sicil Kayıt İşlem Ücretlerini ödemek zorundadır. Bu sürelerin kaçırılması durumunda patent faydalı model sahiplerine 6 aylık ek süre tanınır. Bu sürenin de kaçırılması durumunda, patent faydalı model sahipleri Enstitü’ye Mücbir Sebep talebinde bulunabilir. Bu talepte, Yıllık Sicil Kayıt İşlem Ücretinin ödenmemesine ilişkin öne sürülen Mücbir Sebebin makul, mantıklı ve ispata dayalı olduğunu Enstitü’nün kabul etmesi durumunda, ilgili cezalı ücretler ödenerek patent faydalı model belgesi ile korunan buluş hakkı devam ettirilir. Aksi takdirde, patent faydalı model hakkı geçersiz olur ve buluş konusu ürün/usul kamuya mal olur.

Patent ve Faydalı Model Tescillerinde Resmi Kurum Nedir? Türkiye’de Patent Faydalı Model Tescil Hukuku Konusunda Tek Yetkili Resmi Kurum Ankara’da mukim Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, patent faydalı model nedir, tescil için gerekenler nedir, resmi başvuru ve tesciller konusunda, firmalara, şahıslara ve kurumlara, TPE tarafından yetki verilmiş resmi belgeli vekil ofisleri olarak profesyonel anlamda danışmanlık ve vekillik hizmet vermekteyiz.

Patent Faydalı Model Nedir, Başvuru ve Tescil İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler Nedir? Tüm Bu Konular Hakkındaki Detaylı Linkimize Buradan Ulaşabilirsiniz.

Patent Faydalı Model Nedir? Tescil İçin Gerekenler Nedir? ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx