Patent İtiraz; patent başvurusuna yapılan itiraz, patent başvurusunun yayınlandığı tarihten itibaren 6 aydır. Patent başvuruları, Türk Patent Enstitüsü tarafından aylık olarak çıkartılan Resmi Patent Bültenlerinde yayınlanır. Yayınlanmış bir patent başvurusuna, yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz sahipleri, patent tescili talebiyle koruma ve tekel hakkı talebinde bulunulan ilgili buluşa;

  • ­ Gerekçeli görüşlerini ve varsa kanıtlayıcı nitelikteki bilgi ve belgeleri mesnet ve/veya gerekçe göstererek itiraz edebilir,
  • Patent verilmesi için gerekli şartların bulunmadığını ileri sürerek itiraz edebilir,
  • Yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve/veya üretilebilirlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesini öne sürerek itiraz edebilir,
  • Tarifnamenin yeterli derecede açık ve anlaşılır olmadığı gerekçesi ile itiraz edebilir.

Patent başvurusuna yapılan itiraz sonucu, itiraz süresinin bitimine müteakip itiraz edilen patent başvuru sahibine Enstitü, yapılan itirazın bir kopyasını göndererek, varsa gerekçeli karşı görüşlerin ve kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin 3 ay içerisinde cevaben gönderilmesini ister. Başvuru sahibi, patent başvurusuna yapılan itiraz işlemine, ilgili süre içerisinde cevap verebileceği gibi, istem ve/veya istemlerinde değişikliğe giderek yeni talebini iletebilir ve/veya itiraz sahibinin itirazlarının/görüşlerinin dikkate alınmaksızın belge verilmesini talep edebilir. Sonuç olarak, itiraz sahiplerinin dikkate alınmaksızın belge talebinde bulunulması sonucu alınan patent tescil belgesi için, yayın sürecinde itiraz eden ve/veya itiraz etmeyen tüm üçüncü şahıslar, yargı yoluna başvurarak patent hükümsüzlük (iptal) davası açabilir.

Patent İtiraz ve Patent Tescili ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz. 0312 231 17 77 / Pbx