Patent Kurumları, firmalara, şahıslara ve kurumlara ait buluşların ön araştırmasını yaparak, patent başvurusu ve/veya faydalı model başvuru dosyasını hazırlayan ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuru sahiplerini temsil etme ve patent işlemlerini yürütme yetkisine sahip profesyonel patent tescil kurumları olmalıdır.

Patent Başvuru işlemleri ile ilgili sorularınız için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.