Firma İsim Tescili ? ( Marka Tescili ve Firmaların Ürün/Hizmet İsim Tescili Nedir? )

Firma İsim Tescili; Firmaların ürettiği ürün/ürünler ve/veya hizmetler üzerinde kullandıkları isim koruması ancak marka tescili işlemi ile mümkündür.

Yine özellikle hizmet işletmeleri firma isim için, yani firma ünvanlarının genellikle ilk veya ilk iki kelimesini, (marka olma vasfına haiz olan ve araştırma sonucunda tescili uygun bulunan unsurunu) marka tescili işlemi ile koruma altına alabilir.

Firma isim tescili işleminde marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerdir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır.

Firma Marka İsmi Tescili İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler :

• Marka Tescil Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• MarkaTescil Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında 0312 231 17 77 nolu telefonumuzdan bilgi alabilir yada buradaki kredi kartı ile ödeme ekranına markanızın sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Tescil Edilecek Marka Örneği; tescili talep edilen marka için bir adet örnek (varsa logo)

 Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir. Noter tasdiki gerekmez. Şahısların sadece isim ve soy isim yazarak imzalaması yeterlidir.

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda patent tescili için başvuruda bulunulur.


Leave a Comment