Marka ? ( Marka Tescili – Marka ve Patent )

Marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda tescile engel olabilecek bir marka ile yada nedenle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescili için başvuruda bulunulur.

İsim Hakkı; şahsınız adına ya da firmanız adına ait olan ürünler ve hizmetler üzerindeki bir ibareyi (logo da dahil) ancak marka tesciliyle koruma altına alabilirsiniz. Bu durumun haricinde; başka bir firma ya da kişi adına tescilli olan marka ise, kiralanabilir (Lisans/Kullanım İzni Yoluyla) ya da mülkiyetini satın alabilirsiniz (Devir Yoluyla).

İsim Tescili; üretmiş olduğunuz ürünler (yurtiçi ve yurtdışı firmalarla yapmış olduğunuz anlaşmalara bağlı fason üretimler de dahil) yada sunmuş olduğunuz hizmetler üzerinde kullandığınız bir ibareyi (logo da dahil) yine marka tesciliyle koruma altına alabilirsiniz.

İsim Patenti; bu ibare halkımız tarafından genelde sık kullanılmakla birlikte, böyle bir yasal tescil kavramı bulunmamaktadır. İsim patenti olarak bilinen şey aslında yine marka tescilidir.

Firmaların, kuruluşları esnasında Ticaret Odalarına firma ünvanını tescil ettirmesi, markanın tescil edildiği anlamını taşımayıp, aynı ünvanla başlayıp içeriği değişen birçok firma bazı farklılıklarla firma kurabilmektedir.

Tescilsiz bir marka kanunen size ait değildir. Bu nedenle; bir başkasının tescil ettirdiği markanın reklamını yapıyor olabileceğinizi lütfen unutmayın!

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Marka Tescil Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• Marka Tescil Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında 0312 231 1 777 nolu telefonumuzdan yada buradaki kredi kartı ile ödeme ekranına markanızın sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Tescil Edilecek Marka Örneği; tescili talep edilen marka için bir adet örnek (varsa logo)

Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir. Noter tasdiki gerekmez. Şahısların sadece isim ve soy isim yazarak imzalaması yeterlidir.

Marka; marka tescili, işletmenizin değerli varlıkları içinde yer alır ve istenildiği takdirde, devir ve lisans yapılabilir.

Marka Devri;
Tescilli olan bir marka için; tescilli marka sahibinin/sahiplerinin marka tescil belgesi üzerinde kayıtlı bulunan tüm ürün ve hizmetleri veya bazı ürün ve hizmetleri kısmi olarak bir başka kişi yada firmaya, marka üzerindeki haklarının tamamını yada bir kısmını noter vasıtasıyla devretmesi (satması) anlamındaki mülkiyet değişikliğidir.
İşlem görmekte olan bir marka için; tescil edilme yolunda işlem görmekte olan (henüz tescile bağlanmamış) marka da devredilebilir. Marka sahibinin/ sahiplerinin marka başvuru belgesi üzerinde kayıtlı bulunan tüm ürün ve hizmetleri veya bazı ürün ve hizmetleri kısmi olarak bir başka kişi yada firmaya, haklarının tamamının yada bir kısmının noter kanalıyla devredilmesi şeklindeki mülkiyet sahibi değişikliğidir.

Noterden devredilen marka mülkiyet değişikliğinin geçerli olabilmesi için, Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat edilerek marka siciline şerh düşürülmesi gerekmektedir.

Marka; markayı kullanmaya başladıktan sonra değil, kullanıma başlamadan önce tescil edilebilirlik kriterleri çerçevesinde araştırmalı ve tescil başvurusunda bulunarak yasal koruma için ilk adımı atmalısınız.

Marka; tescil ettirmediğiniz marka, ileriki süreçlerde azımsanamayacak oranlarda maddi ve manevi hak kayıpları ile karşılaşmanıza neden olacaktır.

Marka; marka ve patent vekil ofisi, firmalara, şahıslara ve kurumlara ait marka ve buluşların ön araştırmasını yaparak, marka ve patent başvuru dosyasını hazırlayan ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuru sahiplerini temsil etme ve marka patent işlemlerini yürütme yetkisine sahip profesyonel marka ve patent vekil ofisleri olmalıdır.

Marka; marka patent tescili konusunda Türkiye’de yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip marka patent vekil ofisi olarak firma sahiplerine İstanbul şube ve Ankara merkez de hizmet vermekteyiz.

Read More


İsim Tescili ( Marka İsim Tescili )

İsim Tescili; isim tescili kavramı firma sahipleri tarafından sıkça kullanılan bir kavramdır. Marka sahiplerince genellikle tescili alınacak bir marka için biz bunun isim tescili işlemini yaptırmak istiyoruz, marka patentini, isim patentini tescil ettirmek istiyoruz gibi benzeri kavramları kullanırlar. İsim tescili işleminde koruma altına almak istediğiniz isim (marka) ancak marka tescil işlemiyle mümkündür.

Şayet isim tescili işleminden kastettiğiniz ad ve soyadınızı tescil ettirmek ise, yine bunu marka tescil işlemiyle gerçekleştirebilirsiniz.

Şayet işletmeniz adına ürettiğiniz ürün/ürünleri ve/veya hizmetleri tescil ettirmek istiyorsanız yine marka tescili ile koruma altına alabilirsiniz.

Yine işletmenizin ismini, vermiş olduğunuz hizmetler üzerinde marka tescil (isim tescili) yaptırarak koruyabilirsiniz.

Marka Tescil (İsim Tescili); marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerdir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır.

Marka Tescil (İsim Tescil) Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Marka Tescil Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında (0312) 231 1 777 /pbx nolu telefonumuzdan yada info@mtppatent.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile ödeme ekranına sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Marka Örneği; tescili talep edilen markaya ait bir adet örnek (varsa logo lütfen)

 Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması, ad-soyad yazılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir. (noter tasdiki gerekmez)

Read Moreİsim Tescil

İsim Tescil; isim tescil kavramı firma sahipleri tarafından sıkça kullanılan bir kavramdır. Marka sahiplerince genellikle tescili alınacak bir marka için “biz bunun isim tescil işlemini yaptırmak istiyoruz, marka patentini, isim patentini tescil ettirmek istiyoruz” gibi benzeri kavramları kullanırlar. İsim tescil işleminde koruma altına almak istediğiniz isim (marka) ancak marka tescil işlemiyle mümkündür.

Şayet isim tescil işleminden kastettiğiniz ad ve soyadınızı tescil ettirmek ise, yine bunu marka tescil işlemiyle gerçekleştirebilirsiniz.

Şayet işletmeniz adına ürettiğiniz ürün/ürünleri ve/veya hizmetleri tescil ettirmek istiyorsanız yine marka tescili ile koruma altına alabilirsiniz.

Yine işletmenizin ismini, vermiş olduğunuz hizmetler üzerinde marka tescil (isim tescil) yaptırarak koruyabilirsiniz.

Marka Tescil (İsim Tescil); marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerdir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır.

Marka Tescil (İsim Tescil) Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Marka Tescil Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında (0312) 231 1 777 /pbx nolu telefonumuzdan yada info@mtppatent.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile ödeme ekranına sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Marka Örneği; tescili talep edilen markaya ait bir adet örnek (varsa logo lütfen)

 Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması, ad-soyad yazılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir. (noter tasdiki gerekmez)

Read Moreİsim Hakkı Veren Firmalar

İsim Hakkı Veren Firmalar kelimesinden kastettiğiniz şey, üretmiş olduğunuz ürünler yada vermiş olduğunuz hizmetler üzerinde kullanmış olduğunuz isim hakkını (marka hakkını) tescil eden ve bu işlemlerle ilgilenen firmalar ise, bu hakkın başvurusunu mutlaka konusunda uzman ve deneyimli bir marka vekili ile yapmanızı öneririz.

Şayet aradığınız firmalar, tescilli olan bir isim hakkını (markayı) size kullanmanız için (yani lisans) vermesini isteyeceğiniz firmalar ise, ilgili firmanın markasını (yada markasını yazarak firmanın kendisini) buradaki Türk Patent ve Marka Kurumu linkinden araştırarak bulabilirsiniz. Marka sahibi ile anlaşmanız durumunda bu hakkın kullanımı için karşılıklı marka lisans sözleşmesi imzalamalı ve bunu da mutlaka Türk Patent Enstitüsü’ne şerh ettirmelisiniz.

Read More


İsim Hakkı Tescili

Şahsınız adına ya da firmanız çatısı altında üretmiş olduğunuz ürünler veya vermiş olduğunuz hizmetler üzerindeki bir ismin (logo da dahil) marka tesciliyle korunmasıdır.

Yukarıda belirtilen durumun haricinde; başka bir firma ya da kişi adına tescilli olan bir markayı, kiralayabilir (lisans / kullanım İzni yoluyla) ya da mülkiyetini satın alarak söz konusu ismin hakkını alabilirsiniz (devir yoluyla).

Şahısların, isim ve soy isimlerini marka tescili yaptırarak korumalarıdır.
İsim hakkını ancak marka tescili yaptırarak koruma altına alabilir ve 10 yılda bir yenileme yapmak koşuluyla süresiz bu hakkı elinizde bulundurabilirsiniz.

İsim Hakkı Tescili İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Marka Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında (0312) 231 1 777 /pbx nolu telefonumuzdan yada info@mtppatent.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile ödeme ekranına sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Marka Örneği; tescili talep edilen markaya ait bir adet örnek (varsa logo lütfen)

 Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması, ad-soyad yazılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir (noter tasdiki gerekmez)

Read More


İsim Hakkı Sözleşmesi

Şayet aradığınız sözleşme, tescilli bir isim hakkının (yani markanın) sahibi ile bu hakkı belirli bir süreliğine kullanacak olanlar arasında yapılan sözleşme ise, buna marka lisansı denir. Bu hakkın kullanımı için karşılıklı marka lisans sözleşmesi imzalanmalı ve bunu da mutlaka Türk Patent Enstitüsü‘ne şerh ettirmelisiniz.

Read More


İsim Hakkı Sorgulama

İsim Hakkı Sorgulama kelimesinden kastettiğiniz şey, üretmiş olduğunuz ürünler yada vermiş olduğunuz hizmetler üzerinde kullanmış olduğunuz isme (markaya) benzer markalar olup olmadığını sorgulamak ve uygunsa tescil ettirmek ise, sorgulama işlemini buradaki Türk Patent ve Marka Kurumu linkinden yapabilirsiniz. Ancak bu işlemin profesyonel ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimli ve deneyimli bir vekil firma tarafından yapılmasını öneririz. Çünkü, başlangıçta iyi analiz edilmeyen yada edilemeyen markaların aylar sonra Enstitü tarafından reddedilmesi, marka isim hakkı tescil başvurusunda bulunan firmaları çok sıkıntılı bir duruma düşürmektedir. Böyle istenmeyen bir durum, hem zaman, hemde maddi açıdan isim hakkı tescil başvurusunda bulunan firmaların büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

Ayrıca yapacağınız marka isim hakkı sorgulaması sadece benzerlik araştırmasıdır. Sorgulama esnasında, sorguladığınız marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan marka yada markalarla karşılaşabilirsiniz. Önemli olan bu markalardan hangisinin, sizin aradığınız marka ile benzer olup olmadığına ait kriterleri bilmeniz ve karşınıza çıkan markanın son durumunun ne olduğudur (yani, koruma altında mı? Yoksa geçersiz bir dosya mı?). Bu benzerlik araştırması, markanın tescil edilebilirlik kriterlerinden sadece bir tanesidir. Mutlak ret için başka nedenler olduğunu da ayrıca hatırlatmak isteriz.

Read More


İsim Hakkı Satın Alma

İsim Hakkı Satın Alma, tamamı ile o hakkın sizin üstünüze devredilmesidir. Buda marka devri ile mümkündür.

Diğer bir husus ise, başka bir firma ya da kişi adına tescilli olan bir markayı belirli bir süreliğine kullanmak için kiralayabilirsiniz. Bunu da marka lisans sözleşmesi ile olur.

Ayrıca şahıslar, isim ve soy isimlerinin marka tescilini yaptırmak suretiyle bu hakkı satın alarak koruma altına alabilirler.

Read More


İsim Hakkı Nasıl Alınır ?

Şahsınız adına ya da firmanız çatısı altında üretmiş olduğunuz ürünler veya vermiş olduğunuz hizmetler üzerindeki bir ismin (logo da dahil) marka tesciliyle korunmasıdır.

Yukarıda belirtilen durumun haricinde; başka bir firma ya da kişi adına tescilli olan bir markayı, kiralayabilir (lisans / kullanım İzni yoluyla) ya da mülkiyetini satın alarak söz konusu ismin hakkını alabilirsiniz (devir yoluyla).

Şahısların, isim ve soy isimlerini marka tescili yaptırarak korumalarıdır.
İsim hakkını ancak marka tescili yaptırarak koruma altına alabilir ve 10 yılda bir yenileme yapmak koşuluyla süresiz bu hakkı elinizde bulundurabilirsiniz.

İsim Hakkı Tescil Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Marka Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında (0312) 231 1 777 /pbx nolu telefonumuzdan yada info@mtppatent.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile ödeme ekranına sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Marka Örneği; tescili talep edilen markaya ait bir adet örnek (varsa logo lütfen)

 Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması, ad-soyad yazılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir (noter tasdiki gerekmez)

Read More


İsim Hakkı Arama

İsim Hakkı Arama‘ dan kastınız, üretmiş olduğunuz ürünler yada vermiş olduğunuz hizmetler üzerinde kullanmış olduğunuz isme (markaya) benzer markalar olup olmadığını soruşturmak ve uygunsa tescil ettirmek ise, arama işlemini buradaki Türk Patent ve Marka Kurumu linkinden yapabilirsiniz. Ancak bu işlemin profesyonel ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimli ve deneyimli bir vekil firma tarafından yapılmasını öneririz. Çünkü, başlangıçta iyi analiz edilmeyen yada edilemeyen markaların aylar sonra Enstitü tarafından reddedilmesi, marka isim hakkı tescil başvurusunda bulunan firmaları çok sıkıntılı bir duruma düşürmektedir. Böyle istenmeyen bir durum, hem zaman, hemde maddi açıdan marka tescil başvurusunda bulunan firmaların büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

Ayrıca yapacağınız marka isim hakkı araştırması sadece benzerlik araştırmasıdır. Araştırma esnasında, aradığınız marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan marka yada markalarla karşılaşabilirsiniz. Önemli olan bu markalardan hangisinin, sizin aradığınız marka ile benzer olup olmadığına ait kriterleri bilmeniz ve karşınıza çıkan markanın son durumunun ne olduğudur (yani, koruma altında mı? Yoksa geçersiz bir dosya mı?). Bu benzerlik araştırması, markanın tescil edilebilirlik kriterlerinden sadece bir tanesidir. Mutlak ret için başka nedenler olduğunu da ayrıca hatırlatmak isteriz.

Read More