İsim Hakkı Satın Alma

İsim Hakkı Satın Alma, tamamı ile o hakkın sizin üstünüze devredilmesidir. Buda marka devri ile mümkündür.

Diğer bir husus ise, başka bir firma ya da kişi adına tescilli olan bir markayı belirli bir süreliğine kullanmak için kiralayabilirsiniz. Bunu da marka lisans sözleşmesi ile olur.

Ayrıca şahıslar, isim ve soy isimlerinin marka tescilini yaptırmak suretiyle bu hakkı satın alarak koruma altına alabilirler.


Leave a Comment