Marka Olmak

Marka olmak için ilk şart, üretimini yapmış olduğunuz ürün ve/veya vermiş olduğunuz hizmetin tüketiciye son derece cazip ve kaliteli olarak aktarılmasıdır. Kısa, kulağa hoş gelen, ilgi çekici, akılda kalıcı, kolay telaffuz edilebilen ancak kolay taklit edilemeyen marka olması ve süreklilik arz etmesi (kullanıma uzun süre ara verilmemesi) ileriki süreçte markanızın piyasada maruf bir hale gelmesini sağlayabilir. Resmi olarak marka olmak ve markanızın koruma altına alınması için ise, markanızı tescil ettirmeniz gerekmektedir. Piyasada marka olmak tek başına yeterli değildir. Bugün ve daha öncesinde marka olan, ancak markasını resmi olarak tescil ettirmemiş birçok marka sahibi firma, marka üzerindeki bu hakları konusunda azımsanamayacak ölçülerde zaman ve maddi kayıplarla karşılaşmaktadırlar.


Leave a Comment