Üretimde Patentin Önemi

Üretim ve tasarım sektörün içerisinde faaliyet gösteren şirketlerde patent almak önemlidir. Patenti alınmayan bir ürün başka şirketler tarafından hiçbir hak iddia edilmeden kullanılabilir.

Patentini aldığınız bir ürünü benzer şekilde bir şirket kullanmak istediğinde mutlaka size ücret ödemelidir. TSE standartlarına uygun, sizin tarafından yapıldığı kesinleşmiş marka tescili yapılmış ürünleri kullanan şirketlerin size ödedikleri kullanım ücretleri çok ciddi meblağlara çıkarılmaktadır.

Büyük bir marka olmak, herkes tarafından bilinmek için markanın tescilinin yapılması gerekir. Markanızın değerinin satışları ile doğru orantılı olarak artması için mtppatent gibi şirketlerden patent tescili yapılıp, piyasaya sunulması gerekmektedir. Günümüzde apple gibi firmalar marka tescilleri sayesinde dünya ya hitap etmektedir. Sadece telif ücretlerinden her yıl milyonlarca dolar para kazanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası firmaların ürettikleri ürünleri, TSE damgalı satmaları demek, bu ürünün bütün standartları yerine getirmiş, herkes için uygun bir ürün olduğu anlamına gelir. Tescil belgelerinin yanında www.mtppatent.com sitesinde yer alan kalite belgeleri de temin edilirse, ürünün piyasalarda bilinilirliğinin artmaması için bir sebep yoktur.

Read More


Marka Tescil Antalya

Marka Tescil İşlemi; markalaşma da en önemli adım olan marka tescil konusunda Türkiye’nin yetkili tek resmi mercii Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak profesyonel anlamda; marka, patent ve endüstriyel tasarım tescil konusunda, çoğunluğu Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya da bulunan firmalara, şahıslara ve kurumlara Ankara Merkezli ve İstanbul Şubemiz ile tescil ve Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Marka Tescil; üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda tescil işlemine engel olabilecek bir marka ile yada reddi gerektiren mutlak nedenle/nedenlerle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescil için başvuruda bulunulur.

Marka Tescil; marka tescil işleminde, marka ön araştırma ve tescil edilebilirlik değerlendirmesi marka tescil işleminin en önemli başlangıcıdır. Bu işlemin profesyonel ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimli ve deneyimli bir vekil firma tarafından yapılması gerekir. Çünkü, başlangıçta iyi analiz edilmeyen yada edilemeyen marka / markaların aylar sonra Enstitü tarafından reddedilmesi, marka tescil talebinde bulunan firmaları çok sıkıntılı bir duruma düşürmektedir. Böyle istenmeyen bir durum, hem zaman, hemde maddi açıdan marka tescil için başvuru yapan birçok firmanın büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

Marka İlanı; tescil başvuru aşamasından sonra yaklaşık 5-6 ay sonra, marka tescil talebinin uygun görülmesi neticesinde üç (3) ay süreliğine 3. (üçüncü) şahısların dikkatine resmi olarak ilan edilir.

Markanın Kabulü (Tescil); İlan süresi (askı) içerisinde itiraz edilmeyen markaların tescil için yapılan başvuru talebi kabul edilir ve tescil başvuru dosyasında eksik olan evrakların tamamlanması ile birlikte marka tescil (belgelendirme) ücretinin ödenmesi koşuluyla marka tescil işlemi kesinleşerek Tescil Belgesi düzenlenir ve marka koruma altına alınır.

Marka Tescil (İsim Tescili) Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Marka Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında (0312) 231 1 777 /pbx nolu telefonumuzdan yada info@mtppatent.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile ödeme ekranına sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Marka Örneği; tescili talep edilen markaya ait bir adet örnek (varsa logo lütfen)

 Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması, ad-soyad yazılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir (noter tasdiki gerekmez)

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda patent tescili için başvuruda bulunulur.

Read More


Marka Tescil Ankara

Marka Tescil İşlemi; markalaşma da en önemli adım olan marka tescil konusunda Türkiye’nin yetkili tek resmi mercii Ankara da yerleşik Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. MTP Patent ise, TÜRKPATENT nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak profesyonel anlamda; marka, patent ve endüstriyel tasarım tescil konusunda firmalara, şahıslara ve kurumlara Ankara Merkezli ve İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Karaman, Samsun, Diyarbakır, Mardin, illerini de kapsayacak şekilde tüm Türkiye çapında ve hatta uluslararası tescil, vekillik  ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Marka Tescil; üretilen ürünler ya da verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda tescil işlemine engel olabilecek bir marka ile yada reddi gerektiren mutlak nedenle/nedenlerle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescil için başvuruda bulunulur.

Marka Tescil; marka tescil işleminde, marka ön araştırma ve tescil edilebilirlik değerlendirmesi marka tescil işleminin en önemli başlangıcıdır. Bu işlemin profesyonel ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimli ve deneyimli bir vekil firma tarafından yapılması gerekir. Çünkü, başlangıçta iyi analiz edilmeyen yada edilemeyen marka / markaların aylar sonra Enstitü tarafından reddedilmesi, marka tescil talebinde bulunan firmaları çok sıkıntılı bir duruma düşürmektedir. Böyle istenmeyen bir durum, hem zaman, hemde maddi açıdan marka tescil için başvuru yapan birçok firmanın büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

Marka İlanı; tescil başvuru aşamasından sonra yaklaşık 5-6 ay sonra, marka tescil talebinin uygun görülmesi neticesinde üç (3) ay süreliğine 3. (üçüncü) şahısların dikkatine resmi olarak ilan edilir.

Markanın Kabulü (Tescil); İlan süresi (askı) içerisinde itiraz edilmeyen markaların tescil için yapılan başvuru talebi kabul edilir ve tescil başvuru dosyasında eksik olan evrakların tamamlanması ile birlikte marka tescil (belgelendirme) ücretinin ödenmesi koşuluyla marka tescil işlemi kesinleşerek Tescil Belgesi düzenlenir ve marka koruma altına alınır.

Marka Tescil (İsim Tescili) Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Marka Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında (312) 231 1 777 /pbx numaralı telefonumuzdan yada info@mtppatent.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile ödeme ekranına sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Marka Örneği; tescili talep edilen markaya ait bir adet örnek (varsa logo lütfen)

 Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması, ad-soyad yazılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir (noter tasdiki gerekmez)

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda patent tescili için başvuruda bulunulur.

Read More


Marka Tescil Bursa

Marka Tescil İşlemi; markalaşma da en önemli adım olan marka tescil konusunda Türkiye’nin yetkili tek resmi mercii Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak profesyonel anlamda; marka, patent ve endüstriyel tasarım tescil konusunda, çoğunluğu Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya da bulunan firmalara, şahıslara ve kurumlara Ankara Merkezli ve İstanbul Şubemiz ile tescil ve Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Marka Tescil; üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda tescil işlemine engel olabilecek bir marka ile yada reddi gerektiren mutlak nedenle/nedenlerle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescil için başvuruda bulunulur.

Marka Tescil; marka tescil işleminde, marka ön araştırma ve tescil edilebilirlik değerlendirmesi marka tescil işleminin en önemli başlangıcıdır. Bu işlemin profesyonel ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimli ve deneyimli bir vekil firma tarafından yapılması gerekir. Çünkü, başlangıçta iyi analiz edilmeyen yada edilemeyen marka / markaların aylar sonra Enstitü tarafından reddedilmesi, marka tescil talebinde bulunan firmaları çok sıkıntılı bir duruma düşürmektedir. Böyle istenmeyen bir durum, hem zaman, hemde maddi açıdan marka tescil için başvuru yapan birçok firmanın büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

Marka İlanı; tescil başvuru aşamasından sonra yaklaşık 5-6 ay sonra, marka tescil talebinin uygun görülmesi neticesinde üç (3) ay süreliğine 3. (üçüncü) şahısların dikkatine resmi olarak ilan edilir.

Markanın Kabulü (Tescil); İlan süresi (askı) içerisinde itiraz edilmeyen markaların tescil için yapılan başvuru talebi kabul edilir ve tescil başvuru dosyasında eksik olan evrakların tamamlanması ile birlikte marka tescil (belgelendirme) ücretinin ödenmesi koşuluyla marka tescil işlemi kesinleşerek Tescil Belgesi düzenlenir ve marka koruma altına alınır.

Marka Tescil (İsim Tescili) Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Marka Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında (0312) 231 1 777 /pbx nolu telefonumuzdan yada info@mtppatent.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile ödeme ekranına sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Marka Örneği; tescili talep edilen markaya ait bir adet örnek (varsa logo lütfen)

 Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması, ad-soyad yazılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir (noter tasdiki gerekmez)

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda patent tescili için başvuruda bulunulur.

Read More


Marka Tescil Adana

Marka Tescil İşlemi; markalaşma da en önemli adım olan marka tescil konusunda Türkiye’nin yetkili tek resmi mercii Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, TPE nezdinde kendisine işlem yapma yetkisi verilmiş resmi belgeli vekiller olarak profesyonel anlamda; marka, patent ve endüstriyel tasarım tescil konusunda, çoğunluğu Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya da bulunan firmalara, şahıslara ve kurumlara Ankara Merkezli ve İstanbul Şubemiz ile tescil ve Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Marka Tescil; üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda tescil işlemine engel olabilecek bir marka ile yada reddi gerektiren mutlak nedenle/nedenlerle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescil için başvuruda bulunulur.

Marka Tescil; marka tescil işleminde, marka ön araştırma ve tescil edilebilirlik değerlendirmesi marka tescil işleminin en önemli başlangıcıdır. Bu işlemin profesyonel ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimli ve deneyimli bir vekil firma tarafından yapılması gerekir. Çünkü, başlangıçta iyi analiz edilmeyen yada edilemeyen marka / markaların aylar sonra Enstitü tarafından reddedilmesi, marka tescil talebinde bulunan firmaları çok sıkıntılı bir duruma düşürmektedir. Böyle istenmeyen bir durum, hem zaman, hemde maddi açıdan marka tescil için başvuru yapan birçok firmanın büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

Marka İlanı; tescil başvuru aşamasından sonra yaklaşık 5-6 ay sonra, marka tescil talebinin uygun görülmesi neticesinde üç (3) ay süreliğine 3. (üçüncü) şahısların dikkatine resmi olarak ilan edilir.

Markanın Kabulü (Tescil); İlan süresi (askı) içerisinde itiraz edilmeyen markaların tescil için yapılan başvuru talebi kabul edilir ve tescil başvuru dosyasında eksik olan evrakların tamamlanması ile birlikte marka tescil (belgelendirme) ücretinin ödenmesi koşuluyla marka tescil işlemi kesinleşerek Tescil Belgesi düzenlenir ve marka koruma altına alınır.

Marka Tescil (İsim Tescili) Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Marka Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında (0312) 231 1 777 /pbx nolu telefonumuzdan yada info@mtppatent.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile ödeme ekranına sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Marka Örneği; tescili talep edilen markaya ait bir adet örnek (varsa logo lütfen)

 Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması, ad-soyad yazılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir (noter tasdiki gerekmez)

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda patent tescili için başvuruda bulunulur.

Read More


Marka Sorgusu

Marka sorgusu işlemindeki tescil edilebilirlik değerlendirmesi, marka tescil işleminin en önemli başlangıcıdır. Sorgu işlemini, buradaki TÜRKPATENT linkinden yapabilirsiniz. Ancak bu işlemin profesyonel ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimli ve deneyimli bir vekil firma tarafından yapılmasını öneririz. Çünkü, başlangıçta detaylı olarak sorgulama yapılmadan ve iyi analiz edilmeden yapılan marka başvurularının aylar sonra Enstitü tarafından reddedilmesi, marka tescil başvurusunda bulunan firmaları çok sıkıntılı bir duruma düşürmektedir. Böyle istenmeyen bir durum, hem zaman, hem de maddi açıdan marka başvurusunda bulunan firmaların büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

Ayrıca yapacağınız marka sorgusu sadece benzerlik sorgulamasıdır. Yapılan sorgulama esnasında, aradığınız marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan marka yada markalarla karşılaşabilirsiniz.

Önemli olan bu markalardan hangisinin sizin aradığınız marka ile benzer olup olmadığına ait kriterleri bilmeniz ve karşınıza çıkan markanın son durumunun ne olduğudur (yani, koruma altında mı? Yoksa geçersiz bir dosya mı?). Bu benzerlik sorgusu, markanın tescil edilebilirlik kriterlerinden sadece bir tanesidir. Mutlak ret için başka nedenler olduğunu da ayrıca hatırlatmak isteriz.

Read More


Marka Tescil için Gerekli Belgeler

Marka Tescil İşlemi; markalaşma da en önemli adım olan marka tescil konusunda Türkiye’nin yetkili tek resmi mercii Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Marka Tescil; üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda tescil işlemine engel olabilecek bir marka ile yada reddi gerektiren mutlak nedenle/nedenlerle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescil başvurusunda bulunulur.

Marka Tescil; marka tescil işleminde, marka ön araştırma ve tescil edilebilirlik değerlendirmesi marka tescil işleminin en önemli başlangıcıdır. Bu işlemin profesyonel ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimli ve deneyimli bir vekil firma tarafından yapılması gerekir. Çünkü, başlangıçta iyi analiz edilmeyen yada edilemeyen marka / markaların aylar sonra Enstitü tarafından reddedilmesi, marka tescil başvurusunda bulunan firmaları çok sıkıntılı bir duruma düşürmektedir. Böyle istenmeyen bir durum, hem zaman, hemde maddi açıdan marka tescil için başvuruda bulunan birçok firmanın büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

Marka İlanı; tescil başvuru aşamasından sonra yaklaşık 5-6 ay sonra, marka tescil talebinin uygun görülmesi neticesinde üç (3) ay süreliğine 3. (üçüncü) şahısların dikkatine resmi olarak ilan edilir.

Markanın Kabulü (Tescil); İlan süresi (askı) içerisinde itiraz edilmeyen markaların tescil talebi kabul edilir ve tescil başvuru dosyasında eksik olan evrakların tamamlanması ile birlikte marka tescil (belgelendirme) ücretinin ödenmesi koşuluyla marka tescil kesinleşerek Tescil Belgesi düzenlenir ve marka koruma altına alınır.

Marka Tescil (İsim Tescili) Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Marka Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında (0312) 231 1 777 /pbx nolu telefonumuzdan yada info@mtppatent.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile ödeme ekranına sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Marka Örneği; tescili talep edilen markaya ait bir adet örnek (varsa logo lütfen)

 Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması, ad-soyad yazılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir (noter tasdiki gerekmez)

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda patent tescili için başvuruda bulunulur.

Read More


Marka Tescil için Gerekli Evraklar

Marka Tescil İşlemi; markalaşma da en önemli adım olan marka tescil konusunda Türkiye’nin yetkili tek resmi mercii Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Marka Tescil; üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda tescil işlemine engel olabilecek bir marka ile yada reddi gerektiren mutlak nedenle/nedenlerle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescil başvurusunda bulunulur.

Marka Tescil; marka tescil işleminde, marka ön araştırma ve tescil edilebilirlik değerlendirmesi marka tescil işleminin en önemli başlangıcıdır. Bu işlemin profesyonel ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimli ve deneyimli bir vekil firma tarafından yapılması gerekir. Çünkü, başlangıçta iyi analiz edilmeyen yada edilemeyen marka / markaların aylar sonra Enstitü tarafından reddedilmesi, marka tescil başvurusunda bulunan firmaları çok sıkıntılı bir duruma düşürmektedir. Böyle istenmeyen bir durum, hem zaman, hemde maddi açıdan marka tescil için başvuruda bulunan birçok firmanın büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

Marka İlanı; tescil başvuru aşamasından sonra yaklaşık 5-6 ay sonra, marka tescil talebinin uygun görülmesi neticesinde üç (3) ay süreliğine 3. (üçüncü) şahısların dikkatine resmi olarak ilan edilir.

Markanın Kabulü (Tescil); İlan süresi (askı) içerisinde itiraz edilmeyen markaların tescil talebi kabul edilir ve tescil başvuru dosyasında eksik olan evrakların tamamlanması ile birlikte marka tescil (belgelendirme) ücretinin ödenmesi koşuluyla marka tescil kesinleşerek Tescil Belgesi düzenlenir ve marka koruma altına alınır.

Marka Tescil (İsim Tescili) Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Marka Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında (0312) 231 1 777 /pbx nolu telefonumuzdan yada info@mtppatent.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile ödeme ekranına sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Marka Örneği; tescili talep edilen markaya ait bir adet örnek (varsa logo lütfen)

 Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması, ad-soyad yazılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir (noter tasdiki gerekmez)

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda patent tescili için başvuruda bulunulur.

Read More


Marka Patent Sınıfları ? ( Marka Tescil İşleminde Tescilin Yapılacağı Marka Sınıfları )

Marka Patent Sınıfları; marka tescil işleminde markanın tescili için yapılan başvuru aşamasında, markanın tescili talep edilen sektörlerin belirtilmesi gerekmektedir. Marka başvuru sahipleri, müracaat aşamasında nice sınıfları olarak yönetmelikte belirtilen 45 ayrı sınıftan hangi sınıf ve/veya sınıfları için tescil talep ettiklerini belirtmek zorundadır. Marka tescil sektöründe bu sınıfları mal ve hizmet sınıfları olarak adlandırmaktayız. Bu sınıflara bağlı olarak ta başvuru aşamasında ücretler değişiklik göstermektedir.

Marka başvurusunda tescili talep edilen marka için mal ve hizmet sınıfları aynı anda (birlikte) seçilerek tek bir başvuru yapılabilmektedir.

Marka tescil için nice sınıfları (marka mal ve hizmet sınıfları) ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda tescile engel olabilecek bir marka ile yada nedenle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescili için başvuruda bulunulur. Yapılan araştırma marka mal ve hizmet sınıfları da dikkate alınarak yapılmaktadır.

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda tescil için başvuruda bulunulur.

Read More


Marka Sorgula

Marka sorgulama işlemindeki tescil edilebilirlik değerlendirmesi, marka tescil işleminin en önemli başlangıcıdır. Sorgulama işlemini, buradaki TÜRKPATENT linkinden yapabilirsiniz. Ancak bu işlemin profesyonel ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimli ve deneyimli bir vekil firma tarafından yapılmasını öneririz. Çünkü, başlangıçta detaylı olarak sorgulaması yapılmadan ve iyi analiz edilmeden yapılan marka başvurularının aylar sonra Enstitü tarafından reddedilmesi, marka tescil başvurusunda bulunan firmaları çok sıkıntılı bir duruma düşürmektedir. Böyle istenmeyen bir durum, hem zaman, hemde maddi açıdan marka başvurusunda bulunan firmaların büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.

Ayrıca yapacağınız marka sorgulaması sadece benzerlik sorgulamasıdır. Yapılan sorgulama esnasında, aradığınız marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan marka yada markalarla karşılaşabilirsiniz.

Önemli olan bu markalardan hangisinin sizin aradığınız marka ile benzer olup olmadığına ait kriterleri bilmeniz ve karşınıza çıkan markanın son durumunun ne olduğudur (yani, koruma altında mı? Yoksa geçersiz bir dosya mı?). Bu benzerlik sorgulaması, markanın tescil edilebilirlik kriterlerinden sadece bir tanesidir. Mutlak ret için başka nedenler olduğunu da ayrıca hatırlatmak isteriz.

Read More

1 2 3 9