Marka Patent Araştırma

Marka Patent araştırma kavramı, genellikle firma sahiplerince sıkça yanlış olarak kullanılan bir kavramdır. Marka sahipleri genellikle tescili alınacak yada tescilli olup olmadığı yönünde sorgulaması yapılacak olan bir marka için “biz bunun isim patentini alacağız acaba uygun mu? Yada marka patentini sorgulamak ve tescilini almak istiyoruz acaba uygun mu?” gibi benzeri kavramları kullanırlar. Ancak marka sorgulaması farklı şey, patent sorgulaması farklı şeydir.

Marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Araştırma sonucunda tescile engel olabilecek bir markayla yada nedenle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda tescil için başvuruda bulunulur.

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma işlemi ve raporlama hizmeti, profesyonellik gerektiren bir husustur. Araştırma sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda tescil için başvuruda bulunulur.


Leave a Comment