Marka Patent Sınıfları ? ( Marka Tescil İşleminde Tescilin Yapılacağı Marka Sınıfları )

Marka Patent Sınıfları; marka tescil işleminde markanın tescili için yapılan başvuru aşamasında, markanın tescili talep edilen sektörlerin belirtilmesi gerekmektedir. Marka başvuru sahipleri, müracaat aşamasında nice sınıfları olarak yönetmelikte belirtilen 45 ayrı sınıftan hangi sınıf ve/veya sınıfları için tescil talep ettiklerini belirtmek zorundadır. Marka tescil sektöründe bu sınıfları mal ve hizmet sınıfları olarak adlandırmaktayız. Bu sınıflara bağlı olarak ta başvuru aşamasında ücretler değişiklik göstermektedir.

Marka başvurusunda tescili talep edilen marka için mal ve hizmet sınıfları aynı anda (birlikte) seçilerek tek bir başvuru yapılabilmektedir.

Marka tescil için nice sınıfları (marka mal ve hizmet sınıfları) ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda tescile engel olabilecek bir marka ile yada nedenle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescili için başvuruda bulunulur. Yapılan araştırma marka mal ve hizmet sınıfları da dikkate alınarak yapılmaktadır.

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda tescil için başvuruda bulunulur.


Leave a Comment