Türk Patent Enstitüsü; marka ve patent tescili başta olmak üzere sınai mülkiyet haklarının kişiler, kurumlar ve firmalar adına tescili konusunda Türkiye’deki yetkili tek kurum Türk Patent Enstitüsü ’dür.Türk Patent Enstitüsü; kısa adı TPE olan Türk Patent Enstitüsü bir kamu kuruluşu olup, merkezi Ankara’dadır.

Türk Patent Enstitüsü ’nün Kuruluş ve Amacı; Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ler ve marka lar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konulardaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurtiçi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamu yararına sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip ve bu kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli olarak kurulmuştur.

Türk Patent Enstitüsü ’nün Görevlerinden Bazıları; ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla;

 • Patent ler, marka lar ve endüstriyel tasarımlar ile diğer kanunlarla koruma altına alınmış olan sınaî mülkiyet haklarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Zorunlu lisans işlemlerinde arabuluculuk faaliyetlerinde bulunmak ve mahkemelerde bilirkişilik yapmak,
 • Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt etmek,
 • Buluşların kullanımını takip etmek, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak,
 • Yurt dışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
 • Türkiye’yi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek,
 • Sınaî mülkiyet hakları ile ilgili olarak çeşitli yayınlar yapmak ve Türk Sınaî Mülkiyet Gazetesini periyodik olarak yayınlamak.

Bizler ise; 5000 sayılı kanunda belirtilen yönetmeliğin 30. maddesinde açıklanan gerekli şartları karşılayan vasıflara sahip vekil ofis olarak, Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma, araştırma ve yürütme yetkisine sahip Marka ve Patent Tescil Ofisi olarak hizmet vermekteyiz.

Marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir marka araştırma ve araştırma sonucu değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Araştırma sonucunda söz konusu markanın tesciline engel olabilecek bir marka ile yada nedenle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescili için başvuruda bulunulur.

Read More


Türkiye, Uluslararası Marka Tescili işlemine ait Madrid Protokolü’ne 01.01.1999 tarihinde imza atmıştır. Madrid Protokolü’ndeki marka tescili sistemi, yurtdışında pazar payı olan firmalara çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası marka tescili yapılabilmesi için, önce menşei ülkede, yani Türkiye’de markanın tescili olması yâda marka tescili için resmi başvurunun yapılmış olması zorunludur.

Uluslararası Marka Tescili Sisteminin En Önemli Avantajları; Tek bir dil kullanarak ve tek bir ücret ödemek koşuluyla yapılacak olan bir uluslararası marka tescili başvurusu ile toplam 74 dünya ülkesinde marka tescili imkânı sağlamasıdır. Lütfen Dikkat ! İhracat yapmış olduğunuz ülkelerde tanıtmış olduğunuz marka/markaları, kendi ülkelerinde tescil ettirmek isteyecek fırsatçı firmalar olabilir. Ya da, Türkiye’de aynı sektörde faaliyet gösteren ihracatçı rakip bir firma, sizin azımsanamayacak oranlarda feda ederek yapmış olduğunuz reklam ve tanıtım sonucu belirli bir noktaya getirmiş olduğunuz markayı kullanarak hazıra konabilir ve tescili ettirebilir.

Böyle bir olay sonucu mahkeme kararı mallarınıza gümrüklerde el konulma riski mevcuttur. Bu tip olayların vukuu bulması halinde, söz konusu marka üzerinde gerçek hak sahibi olduğunuzu ulusal ve/veya uluslararası yetkili mercilere veya yargıya ispat etmek, hem zaman, hem de maddi ve manevi açıdan çok büyük kayıplar demektir.

Bugünkü tarih itibariyle tek bir başvuru ile Uluslararası Marka Tescili imkânı sağlayan Madrid Protokolüne kayıtlı üye ülke sayısı 97 olup, buradaki WIPO linkinden üye ülkelere ulaşabilirsiniz.

Read More


Şirket Adı Tescili; Firmaların ürettiği ürün/ürünler ve/veya hizmetler üzerinde kullandıkları marka adını korumaları ancak marka tescili işlemi ile mümkündür. Yine özellikle hizmet işletmeleri şirket adı için, yani şirket ünvanlarının genellikle ilk veya ilk iki kelimesini, (marka olma vasfına haiz olan ve araştırma sonucunda tescili uygun bulunan unsurunu) marka tescili işlemi ile koruma altına alabilir. Şirket adı tescili işleminde marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerdir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır.

Şirket Marka Adı Tescili İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

 • Marka Tescil Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.
 • Marka Tescil Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında 0312 231 17 77 nolu telefonumuzdan bilgi alabilir yada buradaki kredi kartı ile ödeme ekranına markanızın sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.
 • Tescil Edilecek Marka Örneği; tescili talep edilen marka için bir adet örnek (varsa logo)
 • Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir. Noter tasdiki gerekmez. Şahısların sadece isim ve soy isim yazarak imzalaması yeterlidir. Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda patent tescili için başvuruda bulunulur.
Read More


Marka Tescil Başvurusu

Marka Tescil Başvurusu; marka ön araştırma ve değerlendirmesi sonucu, markanın tescilinde her hangi bir engel olmadığının tespit edilmesi durumunda, tescil talebiyle Türk Patent Enstitüsü’ne resmi olarak tescil başvurusunun yapılması işlemidir.

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

 • Marka Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.
 • Marka Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında (0312) 231 17 77 /pbx nolu telefonumuzdan yada info@mtppatent.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca kredi kartı ile ödeme ekranına sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.
 • Marka Örneği; tescili talep edilen markaya ait bir adet örnek (varsa logo lütfen)
 • Vekaletname örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması, ad­soyad yazılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir (noter tasdiki gerekmez)
Read More


Marka Tescil Arama

Marka Tescil arama, yani marka araştırma işlemindeki tescil edilebilirlik değerlendirmesi, marka tescil işleminin en önemli başlangıcıdır. Arama işlemini, buradaki Türk Patent ve Marka Kurumu linkinden yapabilirsiniz. Ancak bu işlemin profesyonel ve yılların vermiş olduğu bilgi birikimli ve deneyimli bir vekil firma tarafından yapılmasını öneririz. Çünkü, başlangıçta detaylı olarak araştırması yapılmadan ve iyi analiz edilmeden yapılan marka başvurularının aylar sonra Enstitü tarafından reddedilmesi, marka tescil başvurusunda bulunan firmaları çok sıkıntılı bir duruma düşürmektedir. Böyle istenmeyen bir durum, hem zaman, hemde maddi açıdan marka başvurusunda bulunan firmaların büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Ayrıca yapacağınız marka araması sadece benzerlik araştırmasıdır.

Yapılan arama esnasında, aradığınız marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan marka yada markalarla karşılaşabilirsiniz. Önemli olan bu markalardan hangisinin sizin aradığınız marka ile benzer olup olmadığına ait kriterleri bilmeniz ve karşınıza çıkan markanın son durumunun ne olduğudur (yani, koruma altında mı? Yoksa geçersiz bir dosya mı?). Bu benzerlik araştırması, markanın tescil edilebilirlik kriterlerinden sadece bir tanesidir. Mutlak ret için başka nedenler olduğunu da ayrıca hatırlatmak isteriz.

Read More