Marka Koruma Süresi

Tescilli bir markanın koruma süresi, tescil tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre, 10’ar yıllık dönemler halinde yenileme yapılmak koşuluyla süresiz olarak uzatılabilir. Tescil tarihinden itibaren 10 yıl sonrasına isabet eden, gün, ay ve yıl, olarak 6 ay öncesinde yenileme başvurusu yapılabilir. Bu sürenin kaçırılması halinde tescil sahiplerine 6 aylık ek bir süre tanınır. Bu sürenin de kaçırılması halinde marka hükümsüz olur.

Yukarıda belirtilen zaman dilimleri içerisinde yapılan ve eksiği olmayan marka yenileme talepleri sonucu, markanın koruma süresi bir 10 yıl daha uzatılabilir.


Leave a Comment