Marka Nasıl Korunur ?

Marka Koruma işlemindeki ilk şart, markanızı tescil ettirerekkorunmasını sağlamaktır. Tescil işleminin Enstitü’ye yapılan resmi başvuru ile başlatılması, markanızın esas tescil tarihini oluşturacaktır. Markanın Korunması da bu tarihten itibaren başlamaktadır. Tabi ki markanız TPE tarafından yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonucu veya ilan süresi içerisinde gelebilecek olan itiraz/itirazlar sonucu Enstitü tarafından reddedilmezse.

Tescil edildikten sonraki korunma ise; marka takip ve koruma işlemini de yapan bir marka vekili ile çalışarak (yada her ay Enstitü tarafından yayınlanan marka bültenlerini alarak bizzat kendiniz takip edebilirsiniz) markanızın takibini ve benzer markalar ile karşılaşmanız durumunda itiraz ederek korunmasını sağlamaktır.

Ayrıca marka korunması işlemindeki, başkası tarafından yapılan ihlale (tecavüze) dayalı olan ve fiilen yapılan marka hakkı ihlali hallerinde, marka hakkına tecavüz durumları karşısındaki yargı sürecinde, dava ve yaptırımlara dayalı haklarınız vardır.

Read More


Marka Koruma Süresi

Tescilli bir markanın koruma süresi, tescil tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre, 10’ar yıllık dönemler halinde yenileme yapılmak koşuluyla süresiz olarak uzatılabilir. Tescil tarihinden itibaren 10 yıl sonrasına isabet eden, gün, ay ve yıl, olarak 6 ay öncesinde yenileme başvurusu yapılabilir. Bu sürenin kaçırılması halinde tescil sahiplerine 6 aylık ek bir süre tanınır. Bu sürenin de kaçırılması halinde marka hükümsüz olur.

Yukarıda belirtilen zaman dilimleri içerisinde yapılan ve eksiği olmayan marka yenileme talepleri sonucu, markanın koruma süresi bir 10 yıl daha uzatılabilir.

Read More