Marka ? ( Marka Tescili – Marka ve Patent )

Marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerin tescil işlemidir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır. Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda tescile engel olabilecek bir marka ile yada nedenle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda marka tescili için başvuruda bulunulur.

İsim Hakkı; şahsınız adına ya da firmanız adına ait olan ürünler ve hizmetler üzerindeki bir ibareyi (logo da dahil) ancak marka tesciliyle koruma altına alabilirsiniz. Bu durumun haricinde; başka bir firma ya da kişi adına tescilli olan marka ise, kiralanabilir (Lisans/Kullanım İzni Yoluyla) ya da mülkiyetini satın alabilirsiniz (Devir Yoluyla).

İsim Tescili; üretmiş olduğunuz ürünler (yurtiçi ve yurtdışı firmalarla yapmış olduğunuz anlaşmalara bağlı fason üretimler de dahil) yada sunmuş olduğunuz hizmetler üzerinde kullandığınız bir ibareyi (logo da dahil) yine marka tesciliyle koruma altına alabilirsiniz.

İsim Patenti; bu ibare halkımız tarafından genelde sık kullanılmakla birlikte, böyle bir yasal tescil kavramı bulunmamaktadır. İsim patenti olarak bilinen şey aslında yine marka tescilidir.

Firmaların, kuruluşları esnasında Ticaret Odalarına firma ünvanını tescil ettirmesi, markanın tescil edildiği anlamını taşımayıp, aynı ünvanla başlayıp içeriği değişen birçok firma bazı farklılıklarla firma kurabilmektedir.

Tescilsiz bir marka kanunen size ait değildir. Bu nedenle; bir başkasının tescil ettirdiği markanın reklamını yapıyor olabileceğinizi lütfen unutmayın!

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

• Marka Tescil Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• Marka Tescil Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında 0312 231 1 777 nolu telefonumuzdan yada buradaki kredi kartı ile ödeme ekranına markanızın sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Tescil Edilecek Marka Örneği; tescili talep edilen marka için bir adet örnek (varsa logo)

Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir. Noter tasdiki gerekmez. Şahısların sadece isim ve soy isim yazarak imzalaması yeterlidir.

Marka; marka tescili, işletmenizin değerli varlıkları içinde yer alır ve istenildiği takdirde, devir ve lisans yapılabilir.

Marka Devri;
Tescilli olan bir marka için; tescilli marka sahibinin/sahiplerinin marka tescil belgesi üzerinde kayıtlı bulunan tüm ürün ve hizmetleri veya bazı ürün ve hizmetleri kısmi olarak bir başka kişi yada firmaya, marka üzerindeki haklarının tamamını yada bir kısmını noter vasıtasıyla devretmesi (satması) anlamındaki mülkiyet değişikliğidir.
İşlem görmekte olan bir marka için; tescil edilme yolunda işlem görmekte olan (henüz tescile bağlanmamış) marka da devredilebilir. Marka sahibinin/ sahiplerinin marka başvuru belgesi üzerinde kayıtlı bulunan tüm ürün ve hizmetleri veya bazı ürün ve hizmetleri kısmi olarak bir başka kişi yada firmaya, haklarının tamamının yada bir kısmının noter kanalıyla devredilmesi şeklindeki mülkiyet sahibi değişikliğidir.

Noterden devredilen marka mülkiyet değişikliğinin geçerli olabilmesi için, Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat edilerek marka siciline şerh düşürülmesi gerekmektedir.

Marka; markayı kullanmaya başladıktan sonra değil, kullanıma başlamadan önce tescil edilebilirlik kriterleri çerçevesinde araştırmalı ve tescil başvurusunda bulunarak yasal koruma için ilk adımı atmalısınız.

Marka; tescil ettirmediğiniz marka, ileriki süreçlerde azımsanamayacak oranlarda maddi ve manevi hak kayıpları ile karşılaşmanıza neden olacaktır.

Marka; marka ve patent vekil ofisi, firmalara, şahıslara ve kurumlara ait marka ve buluşların ön araştırmasını yaparak, marka ve patent başvuru dosyasını hazırlayan ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuru sahiplerini temsil etme ve marka patent işlemlerini yürütme yetkisine sahip profesyonel marka ve patent vekil ofisleri olmalıdır.

Marka; marka patent tescili konusunda Türkiye’de yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü’dür. Bizler ise, Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip marka patent vekil ofisi olarak firma sahiplerine İstanbul şube ve Ankara merkez de hizmet vermekteyiz.


Leave a Comment