Firma Adı Tescili ?  Marka Tescil ve Firmalarda Ürün / Hizmet Adı Tescil İşlemi Nedir ?

Firma Adı Tescil; Firma’ların ürettiği ürün/ürünler ve/veya hizmetler üzerinde kullandıkları marka adı nı korumaları ancak marka tescil işlemi ile mümkündür.

Yine özellikle hizmet işletmeleri firma adı için, yani firma ünvanlarının genellikle ilk veya ilk iki kelimesini, (marka olma vasfına haiz olan ve araştırma sonucunda tescil için uygun bulunan unsurunu) marka tescil işlemi ile koruma altına alabilir.

Firma adı tescil işleminde marka, üretilen ürünler yada verilen hizmetler üzerinde (tabela da dahil her türlü iş evrakında) kullanılan işaretlerdir. Yani genellikle marka; sözcükler, şekiller (logolar), harfler ve sayılardan oluşmaktadır.

Firma Marka Adı Tescil İşlemleri İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler :

• Marka Tescil Başvuru Formu ekte olup, marka sahibi tarafından doldurulacaktır.

• MarkaTescil Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ücretler hakkında 0312 231 17 77 nolu telefonumuzdan bilgi alabilir yada buradaki kredi kartı ile ödeme ekranına markanızın sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

• Tescil Edilecek Marka Örneği; tescili talep edilen marka için bir adet örnek (varsa logo)

 Vekaletname; örneği ekte olup, sadece firma kaşesi yapılması ve firma yetkilisince imzalanması yeterlidir. Noter tasdiki gerekmez. Şahısların sadece isim ve soy isim yazarak imzalaması yeterlidir.

Patent ise, ilk defa yaratılan yeni bir buluştur ve genellikle teknik bir yönü olan ürün ve/veya usullerin tescilini içerir. Tescilli bir buluşu araştırma, sorgulama ve raporlama, profesyonellik gerektiren bir husustur. Sorgulama sonucunda her hangi bir buluş basamağına rastlanılmaması durumunda patent tescili için başvuruda bulunulur.

Read More


MTP Marka Patent Tescil Ofisi olarak markanız hakkındaki sorunlarınızı çözüme kavuşturarak ve bu süreçte her türlü bilgilendirmeyi yaparak sizlere gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz.

Marka nedir?

Marka sunduğunuz mal ve hizmetleri diğer işletmelerin sunduğu mal ve hizmetlerden ayırt edici özellikte olan işaretlerin bütünü olarak tanımlayabileceğimiz gibi ürettiğiniz mal ve hizmetlerin tüketici kitlesi tarafından tanınırlığını kolaylaştıran işaretler olarak da tanımlanabilir. Ayırt edici olarak tabir edebileceğimiz kelimeler, harfler ,rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, renkler, logolar veya bunların her türlü kombinasyonları marka olarak tescil edilebilir.

Markanızı nasıl koruyabilirsiniz?

Marka Koruma markanızın diğer markalarla benzerliği ve karıştırılabilirliğini önlemek için markanızın korunmasını marka tescil yoluyla sağlayabiliriz. Bazı bilgilendirilme eksiklerinden kaynaklı çoğu kişi firma unvanı veya ticaret odalarındaki sicil kayıtları ile markanın korunduğu düşünmektedir. Bu yanlış algıdan kaynaklı pek çok kişi ve kurum bu konuda maduriyet yaşamaktadır. MTP Marka Patent Tescil Ofisi olarak müvekkillerimizi doğru ve eksiksiz bilgilendirerek bu maduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlamaktayız.

Marka tescili nedir?

Marka Tescili marka sahibini markayı kullanmada tek hak sahibi konumuna getiren, markanın izinsiz kullanımını engelleyen bir işlemdir. Marka tescilinde Türkiye’de tek yetkili mercii Türk Patent Enstitüsü(TPE)’dür.

Marka tescili başlangıç süreci nasıl ilerler?

Marka Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Bireysel veya kurumsal olarak MTP Marka Patent Tescil ofisi ile irtibata geçtiğiniz taktirde markanız ile ilgili ön araştırma işlemleri firmamız tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Yapılan ilk inceleme neticesinde Tescil işlemine engel olabilecek bir marka ile yada markanın reddini gerektiren mutlak nedenlerle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda isteğiniz doğrultusunda Marka Tescil Başvuru işlemleriniz başlatılarak markanın her aşamasında eşzamanlı olarak Başvuru Sahibine bilgilendirilme yapılır.

Read More