Marka Nasıl Korunur ?

Marka Koruma işlemindeki ilk şart, markanızı tescil ettirerekkorunmasını sağlamaktır. Tescil işleminin Enstitü’ye yapılan resmi başvuru ile başlatılması, markanızın esas tescil tarihini oluşturacaktır. Markanın Korunması da bu tarihten itibaren başlamaktadır. Tabi ki markanız TPE tarafından yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonucu veya ilan süresi içerisinde gelebilecek olan itiraz/itirazlar sonucu Enstitü tarafından reddedilmezse.

Tescil edildikten sonraki korunma ise; marka takip ve koruma işlemini de yapan bir marka vekili ile çalışarak (yada her ay Enstitü tarafından yayınlanan marka bültenlerini alarak bizzat kendiniz takip edebilirsiniz) markanızın takibini ve benzer markalar ile karşılaşmanız durumunda itiraz ederek korunmasını sağlamaktır.

Ayrıca marka korunması işlemindeki, başkası tarafından yapılan ihlale (tecavüze) dayalı olan ve fiilen yapılan marka hakkı ihlali hallerinde, marka hakkına tecavüz durumları karşısındaki yargı sürecinde, dava ve yaptırımlara dayalı haklarınız vardır.

Read More


Marka Koruma

Marka Koruma işlemindeki ilk şart, markanızı tescil ettirerek koruma altına almaktır. Tescil işleminin Enstitü’ye yapılan resmi başvuru ile başlatılması, markanızın esas tescil tarihini oluşturacaktır. Markanın Koruması da bu tarihten itibaren başlamaktadır. Tabi ki markanız TPE tarafından yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonucu veya ilan süresi içerisinde gelebilecek olan itiraz/itirazlar sonucu Enstitü tarafından reddedilmezse.

Tescil edildikten sonraki koruma ise; marka takip ve koruma işlemini de yapan bir marka vekili ile çalışarak (yada her ay Enstitü tarafından yayınlanan marka bültenlerini alarak bizzat kendiniz takip edebilirsiniz) markanızın takibini ve benzer markalar ile karşılaşmanız durumunda itiraz ederek korumasını sağlamaktır. Ayrıca marka korumasında, başkası tarafından yapılan ihlale (tecavüze) dayalı olan ve fiilen yapılan marka hakkı ihlali hallerinde, marka hakkına tecavüz durumları karşısındaki yargı sürecinde, dava ve yaptırımlara dayalı haklarınız vardır.

Read More


MTP Marka Patent Tescil Ofisi olarak markanız hakkındaki sorunlarınızı çözüme kavuşturarak ve bu süreçte her türlü bilgilendirmeyi yaparak sizlere gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz.

Marka nedir?

Marka sunduğunuz mal ve hizmetleri diğer işletmelerin sunduğu mal ve hizmetlerden ayırt edici özellikte olan işaretlerin bütünü olarak tanımlayabileceğimiz gibi ürettiğiniz mal ve hizmetlerin tüketici kitlesi tarafından tanınırlığını kolaylaştıran işaretler olarak da tanımlanabilir. Ayırt edici olarak tabir edebileceğimiz kelimeler, harfler ,rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, renkler, logolar veya bunların her türlü kombinasyonları marka olarak tescil edilebilir.

Markanızı nasıl koruyabilirsiniz?

Marka Koruma markanızın diğer markalarla benzerliği ve karıştırılabilirliğini önlemek için markanızın korunmasını marka tescil yoluyla sağlayabiliriz. Bazı bilgilendirilme eksiklerinden kaynaklı çoğu kişi firma unvanı veya ticaret odalarındaki sicil kayıtları ile markanın korunduğu düşünmektedir. Bu yanlış algıdan kaynaklı pek çok kişi ve kurum bu konuda maduriyet yaşamaktadır. MTP Marka Patent Tescil Ofisi olarak müvekkillerimizi doğru ve eksiksiz bilgilendirerek bu maduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlamaktayız.

Marka tescili nedir?

Marka Tescili marka sahibini markayı kullanmada tek hak sahibi konumuna getiren, markanın izinsiz kullanımını engelleyen bir işlemdir. Marka tescilinde Türkiye’de tek yetkili mercii Türk Patent Enstitüsü(TPE)’dür.

Marka tescili başlangıç süreci nasıl ilerler?

Marka Tescil edilecek marka ile aynı yada ayırt edilemeyecek derecede benzer olan bir markayı araştırma, sorgulama ve değerlendirme işlemi profesyonellik gerektiren bir husustur. Bireysel veya kurumsal olarak MTP Marka Patent Tescil ofisi ile irtibata geçtiğiniz taktirde markanız ile ilgili ön araştırma işlemleri firmamız tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Yapılan ilk inceleme neticesinde Tescil işlemine engel olabilecek bir marka ile yada markanın reddini gerektiren mutlak nedenlerle (red için diğer kriterler) karşılaşılmaması durumunda isteğiniz doğrultusunda Marka Tescil Başvuru işlemleriniz başlatılarak markanın her aşamasında eşzamanlı olarak Başvuru Sahibine bilgilendirilme yapılır.

Read More