Marka Koruma

Marka Koruma işlemindeki ilk şart, markanızı tescil ettirerek koruma altına almaktır. Tescil işleminin Enstitü’ye yapılan resmi başvuru ile başlatılması, markanızın esas tescil tarihini oluşturacaktır. Markanın Koruması da bu tarihten itibaren başlamaktadır. Tabi ki markanız TPE tarafından yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonucu veya ilan süresi içerisinde gelebilecek olan itiraz/itirazlar sonucu Enstitü tarafından reddedilmezse.

Tescil edildikten sonraki koruma ise; marka takip ve koruma işlemini de yapan bir marka vekili ile çalışarak (yada her ay Enstitü tarafından yayınlanan marka bültenlerini alarak bizzat kendiniz takip edebilirsiniz) markanızın takibini ve benzer markalar ile karşılaşmanız durumunda itiraz ederek korumasını sağlamaktır. Ayrıca marka korumasında, başkası tarafından yapılan ihlale (tecavüze) dayalı olan ve fiilen yapılan marka hakkı ihlali hallerinde, marka hakkına tecavüz durumları karşısındaki yargı sürecinde, dava ve yaptırımlara dayalı haklarınız vardır.


Leave a Comment