Kredi kartı ile ödeme ekranına marka sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

İletişim Formu
Marka Araştırma Formu

Marka Hakkına Tecavüz Durumları

Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılarak marka hakkının ihlali,

Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması ile markanın ihlali,

Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde, tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması ile marka hakkının ihlali.

Aşağıda belirtilen durumlar, birinci fıkra hükmüne göre yasaklanabilir

  • İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.
  • İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması.
  • İşareti taşıyan malın ithali veya ihracı.
  • İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.