İletişim Formu
Patent Araştırma Formu

İncelemesiz Patent Tescili

10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) gereğince mevzuattan kaldırılmıştır. Ancak 10 Ocak 2017 tarihinden önceki başvurular için aşağıdaki şekilde İncelemesiz Patent tescili yapılabilir;

Mülga (yürürlükten kaldırılan) 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan patent başvuruları, şekli şartlara uygun bulunması ve patent verilebilirlik kriterlerini sağlaması halinde Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuru sahibine, araştırma kuruluşunun seçilmesi, gerekli dokümanların sunulması ve ilgili ücretlerin ödenmesi konulu resmi yazı göndermektedir. Başvuru sahibinin araştırma kuruluşunu da seçerek gerekli dosyayı Kuruma sunmasının ardından, patent dosyası seçilen araştırma kuruluşuna gönderilir.

Araştırma kuruluşundan gelen rapor başvuru sahibine TÜRKPATENT aracılığı ile iletilir ve sistem tercihi sorulur. Raporda her hangi bir olumsuzluk olmaması yada olumsuzluğa rastlanmış olması durumunda başvuru sahibi, inceleme talep etmeyerek sistem tercihini İncelemesiz Patent yönünde tercih edebilir. Böyle bir tercih de kendisine 7 yıllığına koruma altına alınan İncelemesiz Patent Belgesi verilir. 7 yıl içerisinde başvuru sahibi ve/veya 3. şahıslarca inceleme yapılması talep edilebilir.

İncelemesiz Patent Belgesinin alınmasına dek süren bu süreç; başvuru sahibinin seçeceği araştırma kuruluşunun yoğunluğu ve süreç içinde gelişen durumlara göre değişiklik göstermektedir.

Bu süreç içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu, patenti 3. şahısların dikkatine itiraz için 6 ay süreliğine ilan etmektedir. İncelemesiz Patent Belgesinin verilmesinden sonra ise, patentin verildiğine ilişkin 1 aylık yayın yapılır.

Alınan patent, buluşu sadece Türkiye sınırları içerisinde korumaktadır. Uluslararası platformda da tescil istenmesi durumunda, başvuru tarihinden itibaren (varsa rüçhan tarihinden itibaren) 1 yıl içerisinde seçilen ülkelerde başvuru yapılabilir.

PCT ve EPO patent başvuruları için lütfen Uluslararası Patent Tescili bölümünü inceleyiniz.