Kredi kartı ile ödeme ekranına marka sınıf adedi sayısını girdiğinizde ücretlerin otomatik olarak hesaplandığını görebilirsiniz.

İletişim Formu
Marka Araştırma Formu

Marka İtirazı Nedir ?

Türk Patent Enstitüsü nezdinde iki ayrı itiraz şekli bulunmaktadır. Bunlar;

  • Resmi Marka Bülteninde Yayınlanan Marka Başvurularına İtiraz:

Aylık olarak TPE tarafından yayınlanan ve tescil edileceği bildirilen markalara ait tüm bilgilerin yer aldığı Marka Bültenindeki markalara yapılan ilana itirazdır. İtiraz, daha önce tescil edilmiş ve/veya tescil için başvurusu yapılmış yada eskiye dayalı kullanımları ve/veya buna benzer, marka üzerindeki hakları bulunan tüm firmaların/kişilerin kendilerini ilgilendiren ilan aşamasındaki aynı yada ayırt edilemeyecek derecedeki benzer olan bu markalara itiraz etme şeklidir.

Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, tescil için başvurusu yapılan tüm markaları, tescil edilebilme kriterlerini içeren 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesine istinaden incelemekte ve bu kriterlere uygun olan markaları tescili talep edilen ürünler/hizmetler için tamamen yada kısmen kabul ederek Resmi Marka Bültenlerinde yayınlamaktadır.

Tescilli marka sahipleri, tescilli yada daha önce başvurdukları bu markalarını korumak hususunda, her ay yayınlanan Marka Bültenlerini takip ederek markaları ile aynı yada benzer olanlarını tespit ederek itiraz etme hakkına sahiptirler. Ancak marka sahiplerinin bu takibi her ay yapmaları oldukça zordur.

Tespiti yapıyor olsalar dahi, itiraz işlemini gerçekleştirmek ve bu hususla ilgilenmek profesyonellik isteyen bir iştir. Bu nedenle marka sahibi müvekkillerimizin haklarının ihlal edilmemesi için MTP Marka ve Patent Tescil Ofisi olarak bizler, sadece tescil ve itiraz işlemini yürütmekle kalmayıp, süresiz olarak benzer marka takiplerini yapmakta ve müvekkillerimizi zor duruma düşürecek benzer markaları tespit ederek kendilerine bildirmekteyiz.

  • Enstitü Tarafından Alınan Kararlara İtiraz:

a­) İlana yapılan itirazların Markalar Dairesi Başkanlığınca reddedilmesi durumu söz konusudur. İtirazın reddine ilişkin alınan kararın tebliği tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ikinci kez itiraz edilmesi söz konusu olup, bu itiraz şekli Karara İtiraz olarak yapılmaktadır.

b­) Marka Başvuruları ilk incelemedeki 7. maddeye veya ilan aşamasında gelebilecek itirazlar neticesinde 8.maddeye istinaden reddedilebilmektedir. Bu tip red kararlarına da yine itirazın reddine ilişkin alınan kararın tebliği tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ikinci kez itiraz yapılabilmektedir. Yapılması muhtemel bu itirazlar Enstitü'nün Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilmekte yada reddedilmektedir. YİDK tarafından verilen bu kararlar nihai kararlar olup, itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bu kararlara, kararın alınış tarihinden itibaren 2 ay içerisinde, kararın iptali davası açılabilir.

Marka İtiraz işlemleri ile ilgili sorularınız için İletişim Formunu doldurabilir yada detaylı bilgi için merkez ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.